LSDS VEIKLA IR RENGINIAI

Įvyko Socialdemokratų sąjungos valdybos posėdis

2012-05-15 vykusiame LSDS valdybos posėdyje buvo aptartos Lietuvos politinės aktualijos, pasirengimo rinkimams klausimai, artimiausių renginių planas. Išreikšta LSDS pozicija šiais klausimais: „Dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo“, „Dėl politinio persekiojimo Lietuvoje“. Taip pat pateiktos papildomos pastabos Seime svarstomam Mažųjų bendrijų įstatymo projektui, kuriose sakoma:, kad “norint vystyti ūkinę veiklą arba užsiimti verslu pilnai pakanka dabar įstatymais numatytų įmonių teisinių formų. Motyvas, kad teikiamas projektas užima nišą tarp individualios įmonės ir akcinės bendrovės galimai apsimestinis, nes šioje nišoje įtvirtinta ūkinė bendrija. Ko gero pagrindinis projekto tikslas – leisti pertvarkyti akcines bendroves į mažąsias bendrijas. Šiuo metu ir legaliai veikiančiose akcinėse bendrovėse neužtikrinama reikiama veiklos kontrolė (audito visiškai nėra arba jį samdo savininkai gaudami jiems tinkamai paruoštas ataskaitas), valstybė nesurenka priklausančių mokesčių, o teikiamas projektas įtvirtintų ūkinę veiklą praktiškai be taisyklių – atsirastų galimybė dar labiau slėpti mokesčius, apgaudinėti verslo partnerius ir t. t., padaugėtų verslo bylų. Atsiranda dar viena niša tyčiniams bankrotams, nes neribojant verslo apimčių, ribojant civilinę atsakomybę bus galima bankrutuoti be reikiamų teisinių pasekmių. Keičiami mokestiniai įstatymai sudarys galimybę mažųjų bendrijų nariams mokėti žymiai sumažintus mokesčius nuo gaunamų pajamų. Leidžiant akcines bendroves pertvarkyti į mažąsias bendrijas, neribojant mažųjų bendrijų narių skaičiaus, neribojant apyvartos ir kitų verslo rodiklių, akcinės bendrovės teisinė forma turėtų visai išnykti – juk žymiai patogiau dirbti pagal savo susikurtas taisykles, pagal prisiimtus nuostatus. Tačiau tai nereiškia, kad nuo to laimi valstybė. Nuo to laimi tik atskira suinteresuotų žmonių grupė visuomenės sąskaita.“

Socialdemokratų sąjungos valdyba nepritarė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pateiktai referendumo formuluotei visiems laikams atsisakyti branduolinės energetikos idėjos Lietuvoje. Taip pat nepritarta Vyriausybės vykdomam atominės jėgainės statybos projektui su Japonijos kompanija „Hitachi“, kaip Lietuvos valstybei ekonomiškai nenaudingam ir žalingam finansiškai. LSDS valdybos nuomone, tokios apimties projektai turi būti svarstomi ir priimami atsiklausus tautos nuomonės.

Birželio pirmoje pusėje numatytas LSDS tarybos posėdis.

A.Akstinavičiaus kalba mitinge prie Seimo 2012-04-14

Mieli tautiečiai ir tautietės,

Šiandien be abejo kalbėsime apie Lietuvos ir visų mūsų ateitį. Tačiau žiūrint į ateitį kartais prasminga žvilgtelėti ir į praeitį. Maždaug prieš 23 metus mes kovojome su tarybiniu drakonu, siekdami laisvės, demokratijos, nepriklausomybės, teisingumo. Mes nugalėjome tironą ir pradėjome kurti savo valstybę, įtikėję laisvės, demokratijos, teisingumo, gerovės principais. Deja, atsitiko, kaip toje pasakoje, nugalėjus tarybinį drakoną, pradėjo bujoti lietuviška trispalve prisidengęs drakonas – tai yra naujoji nomenklatūra, įteisinusi jaunoje valstybėje korupciją, išnaudojimą, pamynusi laisvės, demokratijos, teisingumo principus. Noriu pastebėti, kad teisingumas pamintas visose srityse: teisinėje, socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje, taip pat ir politinėje sistemoje. Dauguma Lietuvos menininkų, mokslininkų nustumti į šoną, dominuoja kičas, vamzdinė kultūra, samdomi užsienio „ekspertai“, kuriems sumokami milijonai už surašytas valdžiai tinkamas išvadas. Didžioji dalis stambaus verslo sočiai gyveno ir krizės sąlygomis, o jų atstovai kojomis atidarinėja valdžios pareigūnų duris. Smulkus gi vos suduria galą su galu arba bankrutuoja ir emigruoja. Kaip tik norėčiau pažymėti socialinę neteisybę. Pagrinde dėl jos apie pusę milijono tautiečių buvo priversti palikti Tėvynę. Turime vieną didžiausių skurdo, socialinės atskirties, išnaudojimo ir vienus mažiausių MMA, BVP perskirstymo rodiklius Europos Sąjungoje. Kainas turime europines, o daugumos atlyginimai, pensijos, deja…

Manau atėjo laikas, kuomet turime aiškiai ir tvirtai pasakyti NE tokiai neteisybei ir išnaudojimui. Turime susitelkti, susiburti ir visi drauge pabandyti iš naujo siekti laisvės, demokratijos, teisingumo. Trys neparlamentinės politinės organizacijos: Socialdemokratų sąjunga, Centro partija, Tautininkų sąjunga vienijasi į susivienijimą „Už Lietuvą Lietuvoje“. Telkiamės, nes pasiekti keliamus tikslus vienai politinei jėgai neįmanoma. Tai atlikti gali tik nauja ir alternatyvi dabartinei politinė sistema, apimanti platų – nuo kairės iki dešinės – politinį spektrą. Alternatyvios politinės sistemos stiprybė – galimybė suvienyti pačių įvairiausių politinių pažiūrų piliečius, kuriems rūpi valstybės ir tautos ateitis. Visus kviečiame jungtis, kovoti už valstybės ir visuomenės gerovę, už Lietuvą Lietuvoje.

Jei nuoširdžiai norime esminių teigiamų pokyčių Lietuvos valstybėje, visuomenės gyvenime – būtinos trys sąlygos: sąžiningi demokratiniai rinkimai, kurių dėka gali būti nušluota dabar duominuojanti išsigimusi, supuvusi politinė partinė sistema, apsivalymas –tai yra visaapimanti liustracija ir visuomenės sąmoningumas bei aktyvumas.

Būkime piliečiais, būkime patriotais, būkime vieningi!

Šarūno Valentinavičiaus nuotraukos

2012-03-10 įvyko LSDS tarybos posėdis

Kovo 10 d., šeštadienį, įvyko Socialdemokratų sąjungos tarybos posėdis.

Pradėdamas posėdį LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius pasveikino bičiulius su Nepriklausomybės atkūrimo diena. Jis pažymėjo, kad visą pastarąjį dešimtmetį, vis gilėjant politinės partinės sistemos krizei, Socialdemokratų sąjunga principingai ir nuosekliai siekia, jog nepasikartotų liūdna Lietuvos istorija, kuomet po 22 valstybės gyvavimo metų (1918-1940 m.) buvo prarasta nepriklausomybė.

Tarybos posėdyje dalyvavo politinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ partneriai – Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila ir Lietuvos Centro partijos pirmininkas Eugenijus Skrupskelis. Buvo aptartos susivienijimo veiklos perspektyvos bei artimiausi renginiai. Diskusijoje buvo pabrėžta, kad šio susivienijimo tikslai kur kas platesni negu vien tik patekti į valdžią. Sutarta, jog siekiant teigiamo virsmo ne tik politinėje partinėje sistemoje, bet ir valstybės, žmonių gyvenime būtina telkti, aktyvinti visuomenę ir bendromis pastangomis siekti esminių pokyčių. Tam pritarė ir renginyje dalyvavę konfederacijos Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas vadovai.

Taryboje diskutuota pasirengimo Seimo rinkimams klausimais, patvirtintas pradinis kandidatų į vienmandates Seimo rinkimų apygardas sąrašas. Taip pat priimtas pareiškimas dėl pastarojo meto VRM ministro veiklos sukeltų problemų.

Socialdemokratų sąjunga įsitikinusi, kad FNTT vadovų atleidimas buvo skubotas ir nepakankamai teisiškai motyvuotas. Seimo opozicija ne tik nepateikė jokių vertinimų, bet nesuformulavo ir aiškios pozicijos dėl Vidaus reikalų ministro veiksmų. Tai byloja, kad Seimo opozicija nebeturi jokio vertybinio stuburo, tačiau rūpinasi tik valdžios paėmimu bet kokiomis priemonėmis, visiškai negalvojant apie valstybės interesus. Susiklosčiusi situacija parodė, kad parlamentinės partijos, būdamos susietos įsipareigojimais, bijo ir nebesugeba prisiimti savarankiškų sprendimų atsakomybės. Akivaizdžiausiai tai pademonstravo jų atstovai, pabėgę iš Antikorupcijos komisijos. Konservatoriai pasinaudojo visuomenės pakilimu ir bando visus nuopelnus prisirašyti sau. Tuo tarpu LiCS, pačiai save įsivarius į kampą, telieka dėtis visų skriaudžiama teisės (ne teisingumo) ir Prezidentės gynėja. Ar Prezidentei tokie gynėjai reikalingi, paaiškės netrukus.

2012-01-07 įvyko LSDS tarybos posėdis

Šeštadienį Vilniuje įvyko Socialdemokratų sąjungos tarybos posėdis. Jo metu reitinguotas LSDS kandidatų būsimuose Seimo rinkimuose sąrašas, aptartas galimas bendradarbiavimas su kitomis politinėmis partijomis ir visuomeninėmis organizacijomis bei pritarta galimam politinio bloko formavimui būsimuose Seimo rinkimuose.

Nuo sausio pradžios įsigaliojusios Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo įstatymo pataisos įvertintos kaip antidemokratiškos, naikinančios daugiapartinę sistemą ir varžančios rinkėjų pasirinkimo galimybes. Šiuo klausimu LSDS kreipėsi į Lygių galimybių kontrolierę dėl netiesioginės diskriminacijos.

LSDS taryba priėmė pareiškimą „Dėl nepakankamos kontrolės akcinėse bendrovėse“. Jame teigiama, kad Lietuvos socialdemokratų sąjunga ne kartą savo pareiškimais mėgino atkreipti įvairių valdžių dėmesį, kad veikiančios Civilinio kodekso ir akcinių bendrovių nuostatos neužtikrina veiksmingos šių įmonių veiklos valdymo, finansinės kontrolės, o tuo pačiu ir mažųjų akcininkų teisių. Naujausias nepakankamos kontrolės pavyzdys – išgrobstytas „Snoro“ bankas, kuris veikė Akcinių bendrovių įstatymo pagrindu. Nei Valstybinė mokesčių inspekcija, nei kitos finansinius sandorius kontroliuojančios institucijos nepajėgios kontroliuoti visų veikiančių šios rūšies įmonių, jų sudaromų sutarčių, turto naudojimo, mokesčių mokėjimo ir kitos finansinės ir nefinansinės veiklos. Tai efektyviai gali daryti tik įmonės veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys, šiuo atveju – smulkieji akcininkai, todėl įstatyme būtina padidinti kvalifikuotos balsų daugumos procentą nuo dviejų trečdalių iki trijų ketvirtadalių balsų. Lietuvos socialdemokratų sąjunga nepritaria Seime vyriausybės vardu įregistruotoms civilinio kodekso ir akcinių bendrovių įstatymo pataisoms leisiančioms tiek akcines bendroves, tiek uždaras akcines bendroves perregistruoti į naujos teisinės formos įmonę – mažają bendriją, kurios projektas taip pat užregistruotas Seime. LSDS konstatuoja, kad tokios teisinės normos sudaro sąlygas nekontroliuojamai šešėlinei veiklai, jau nekalbant apie kokias nors trečdalio tokios įmonės narių teises.

2011-12-10 Vilniuje vykusio mitingo akimirkos

Nuotraukos Angelijos Rancevienės ir Ryšardo Maceikianeco (www.pogon.lt).

Informaciją apie mitinge keliamus reikalavimus galima rasti čia.

2011-11-26 Jonavoje įvyko LSDS konferencija

2011-11-26 Jonavoje įvyko Lietuvos socialdemokratų sąjungos konferencija, kurios pagrindinė tema – 2012 m. vyksiantys Seimo rinkimai. Konferencijos dalyviai pritarė pateiktam Seimo rinkimų programos projektui. Taip pat reitingavo pradinį LSDS Seimo rinkimų sąrašą. Buvo išklausyti Socialdemokratų sąjungos pirmininko Arvydo Akstinavičiaus, pirmininko pavaduotojos Violetos Linkienės pranešimai, kuriais buvo įvertinta politinė padėtis, nubrėžtos LSDS perspektyvos bei Seimo rinkimų uždaviniai. Taip pat priimtas kreipimasis į Lietuvos kairiuosius.

Jame teigiama, jog kairiesiems, skirtingai nuo liberalų ir kitų dešiniųjų propaguojamo individualizmo, būdingas bendruomeniškumo supratimas, t.y. suvokimas, kad kiekvieno individo gerovė neatsiejama nuo visos visuomenės gerovės. Deja, šiandien stebime kaip tolstama nuo tokių vertybių, kaip laisvė, solidarumas, teisingumas, demokratija. Skaudi problema – socialdemokratų ir kairiųjų vardo diskreditavimas viešosios nuomonės akivaizdoje bei piliečių sąmonėje. Tai vadinamųjų socialdemokratų A.Brazausko ir G.Kirkilo vyriausybių 7 valdymo metų pasekmė, kuomet suklestėjo politinė korupcija, monopolijos bei dar labiau pagilėjo socialinė atskirtis visuomenėje. Realiai situaciją galėtų keisti tikros kairiosios politinės orientacijos Vyriausybė. Kreipimesi taip pat primenama, kad ateinantys rinkimai gali būti lemiami demokratijos, piliečių teisių ir pasirinkimo galimybių prasme dėl akivaizdžiai diskriminacinės politinių partijų finansavimo sistemos.

LSDS konferencija pritarė siekiui formuoti platų sveikų politinių ir visuomeninių jėgų rinkimų bloką, kaip alternatyvą parlamentinių partijų sąrašams.

Aldonos Skaisgirytės-Gedvilienės nuotraukose konferencijos akimirkos: