KVIEČIAME PRISIJUNGTI

Lietuvos socialdemokratų sąjungos (LSDS) tikslas – sukurti Lietuvoje socialinės teisinės valstybės modelį – Gerovės valstybę. Tokią strategiją būtina suformuoti pereinant iš laukinio liberalizmo, paremto laisvosios rinkos dogmomis, į valstybę, grindžiamą socialinio teisingumo ir visuomenės solidarumo principais. Gerovės valstybės Lietuva turi siekti tvirtai ir nedviprasmiškai, visomis priemonėmis stodama socialiai silpnesniojo pusėn. Verslas turi tapti valstybės sąjungininku ir prisiimti dalį socialinės atsakomybės: siekdamas privačios naudos tarnauti bendrai naudai. To reikalauja ir visuomenės saugumas, nes priešingu atveju socialiniai sukrėtimai būtų neišvengiami.

Socialdemokratų sąjunga žino ką reikia daryti ir kaip daryti. Po Nepriklausomybės atkūrimo visos Lietuvos valdžios buvo susijusios su stambiu kapitalu ir atstovavo turtingųjų interesams. Akivaizdu, jog socialdemokratinės politikos nebuvo. Todėl reikalingi esminiai pokyčiai. Rinka privalo būti priemone, kuriančia visos visuomenės gerovę, o ne tik įrankiu padedančiu pralobti mažai saujelei žmonių. Lietuvai būtinas gausus ir stiprus vidurinysis visuomenės sluoksnis – valstybės socialinio, ekonominio ir politinio stabilumo garantas. Valstybė pajėgi tai padaryti savo sprendimais bei įstatymų pagalba.

Mes, Lietuvos socialdemokratų sąjunga, išlaikėme visus socialdemokratijos egzaminus ir įrodėme savo principų tvirtumą, gerai suprasdami, kad vadintis socialdemokratu yra paprasta, bet būti juo – labai nelengva. Jeigu Jūs pritariate mūsų idėjoms, sutinkate, kad santykiai tarp žmonių turi būti grindžiami ne negailestingomis rinkos taisyklėmis, kuomet laimi tik stipriausias, o solidarumu, socialinio teisingumo, tarpusavio supratimo, pagalbos silpnesniems bei tiems, kuriems pasisekė mažiau, principais, kviečiame prisijungti.

MUS GALIMA RASTI:

LSDS būstinė, Vilniaus g. 22, Vilnius, tel./faks. (8-5) 2122157, elektroninis paštas: info@lsds.lt

Telefonai pasiteirauti:

LSDS pirmininko pavaduotojai:

Violeta Linkienė (Vilnius) 8-616 18949, violetalinkiene@yahoo.com
Gediminas Akelaitis (Marijampolė) 8-686 39412 gediminas.akelaitis@yahoo.com
Visvaldas Nekrašas (Plungė) 8-650 89577, visvaldas@psc.lt
Pranas Noreika (Mažeikiai) 8-673 84499, noreika.pranas@gmail.com