ISTORIJA

Lietuvos socialdemokratų sąjungos ištakos siekia 1896 m. Iki šiol mūsų partijos kertiniu akmeniu lieka 1918 m. vasario 16-sios Nepriklausomybės Akto signataro Stepono Kairio ir jo bendražygių principas: „Kas gera Lietuvai, turi būti gera ir socialdemokratų partijai“.

Nuo 1989 metų dalis dabartinės Lietuvos socialdemokratų sąjungos narių savo politinę veiklą pradėjo atkurtoje tuometinėje Lietuvos socialdemokratų partijoje. LSDP įsivyraujant nepamatuotų pažadų, populizmo, trumparegiškų veiksmų tendencijoms, kuriomis buvo siekiama tiktai aukštų vietų visuomenės nuomonės apklausose ir kuo skubesnio suartėjimo su LDDP, 1998 m. birželio 12 d. įkuriama LSDP frakcija „Socialdemokratija 2000“. 1999 metų antroje pusėje, tuometinei vadovybei dirbtinai suskaldžius LSDP, ta socialdemokratų dalis, kuri siekė savarankiškos socialdemokratijos raidos Lietuvoje, įregistravo partiją „Socialdemokratija 2000“, kita dalis susijungė su LDDP.

Socialdemokratijos keliai ir klystkeliai

K.Dikšaitis

DEMOKRATINIS SPARNAS SOCIALISTINIAME SĄJŪDYJE
-Prancūzijoje ir Anglijoje-