į pagrindinį Rašykite mums
 
 
KAS YRA LSDS?
NAUJIENOS IR AKTUALIJOS
LSDS VEIKLA IR RENGINIAI
  Referendumo iniciatyva (2008.03.07-2008.06.07)
  Savivaldybių tarybų rinkimai 2007
DOKUMENTAI, KOMENTARAI
SKYRIAI INFORMUOJA
PROGRAMA
IŠSAUGOTI NE TIK LIETUVOS VARDĄ
ISTORIJA
SOCIALDEMOKRATIJOS ISTORIJOS PUSLAPIAI
IN MEMORIAM
MŪSŲ BIČIULIAI
APIE PROFESINES SĄJUNGAS
KVIEČIAME PRISIJUNGTI
KONTAKTAI
VADOVAI
LSDS Deutsch (German)
LSDS English
FACEBOOK
SOCIALDEMOKRATINĖS MINTIES INSTITUTAS
2012 M. SEIMO RINKIMAI
2011 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
2008 M. SEIMO RINKIMAI
SUSIVIENIJIMAS “UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE”
 
  LSDS VEIKLA IR RENGINIAI
 

Įvyko Socialdemokratų sąjungos valdybos posėdis

2012-05-15 vykusiame LSDS valdybos posėdyje buvo aptartos Lietuvos politinės aktualijos, pasirengimo rinkimams klausimai, artimiausių renginių planas. Išreikšta LSDS pozicija šiais klausimais: „Dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo“, „Dėl politinio persekiojimo Lietuvoje“. Taip pat pateiktos papildomos pastabos Seime svarstomam Mažųjų bendrijų įstatymo projektui, kuriose sakoma:, kad “norint vystyti ūkinę veiklą arba užsiimti verslu pilnai pakanka dabar įstatymais numatytų įmonių teisinių formų. Motyvas, kad teikiamas projektas užima nišą tarp individualios įmonės ir akcinės bendrovės galimai apsimestinis, nes šioje nišoje įtvirtinta ūkinė bendrija. Ko gero pagrindinis projekto tikslas – leisti pertvarkyti akcines bendroves į mažąsias bendrijas. Šiuo metu ir legaliai veikiančiose akcinėse bendrovėse neužtikrinama reikiama veiklos kontrolė (audito visiškai nėra arba jį samdo savininkai gaudami jiems tinkamai paruoštas ataskaitas), valstybė nesurenka priklausančių mokesčių, o teikiamas projektas įtvirtintų ūkinę veiklą praktiškai be taisyklių – atsirastų galimybė dar labiau slėpti mokesčius, apgaudinėti verslo partnerius ir t. t., padaugėtų verslo bylų. Atsiranda dar viena niša tyčiniams bankrotams, nes neribojant verslo apimčių, ribojant civilinę atsakomybę bus galima bankrutuoti be reikiamų teisinių pasekmių. Keičiami mokestiniai įstatymai sudarys galimybę mažųjų bendrijų nariams mokėti žymiai sumažintus mokesčius nuo gaunamų pajamų. Leidžiant akcines bendroves pertvarkyti į mažąsias bendrijas, neribojant mažųjų bendrijų narių skaičiaus, neribojant apyvartos ir kitų verslo rodiklių, akcinės bendrovės teisinė forma turėtų visai išnykti – juk žymiai patogiau dirbti pagal savo susikurtas taisykles, pagal prisiimtus nuostatus. Tačiau tai nereiškia, kad nuo to laimi valstybė. Nuo to laimi tik atskira suinteresuotų žmonių grupė visuomenės sąskaita.“

Socialdemokratų sąjungos valdyba nepritarė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pateiktai referendumo formuluotei visiems laikams atsisakyti branduolinės energetikos idėjos Lietuvoje. Taip pat nepritarta Vyriausybės vykdomam atominės jėgainės statybos projektui su Japonijos kompanija „Hitachi“, kaip Lietuvos valstybei ekonomiškai nenaudingam ir žalingam finansiškai. LSDS valdybos nuomone, tokios apimties projektai turi būti svarstomi ir priimami atsiklausus tautos nuomonės.

Birželio pirmoje pusėje numatytas LSDS tarybos posėdis.


A.Akstinavičiaus kalba mitinge prie Seimo 2012-04-14

Mieli tautiečiai ir tautietės,

Šiandien be abejo kalbėsime apie Lietuvos ir visų mūsų ateitį. Tačiau žiūrint į ateitį kartais prasminga žvilgtelėti ir į praeitį. Maždaug prieš 23 metus mes kovojome su tarybiniu drakonu, siekdami laisvės, demokratijos, nepriklausomybės, teisingumo. Mes nugalėjome tironą ir pradėjome kurti savo valstybę, įtikėję laisvės, demokratijos, teisingumo, gerovės principais. Deja, atsitiko, kaip toje pasakoje, nugalėjus tarybinį drakoną, pradėjo bujoti lietuviška trispalve prisidengęs drakonas – tai yra naujoji nomenklatūra, įteisinusi jaunoje valstybėje korupciją, išnaudojimą, pamynusi laisvės, demokratijos, teisingumo principus. Noriu pastebėti, kad teisingumas pamintas visose srityse: teisinėje, socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje, taip pat ir politinėje sistemoje. Dauguma Lietuvos menininkų, mokslininkų nustumti į šoną, dominuoja kičas, vamzdinė kultūra, samdomi užsienio „ekspertai“, kuriems sumokami milijonai už surašytas valdžiai tinkamas išvadas. Didžioji dalis stambaus verslo sočiai gyveno ir krizės sąlygomis, o jų atstovai kojomis atidarinėja valdžios pareigūnų duris. Smulkus gi vos suduria galą su galu arba bankrutuoja ir emigruoja. Kaip tik norėčiau pažymėti socialinę neteisybę. Pagrinde dėl jos apie pusę milijono tautiečių buvo priversti palikti Tėvynę. Turime vieną didžiausių skurdo, socialinės atskirties, išnaudojimo ir vienus mažiausių MMA, BVP perskirstymo rodiklius Europos Sąjungoje. Kainas turime europines, o daugumos atlyginimai, pensijos, deja…

Manau atėjo laikas, kuomet turime aiškiai ir tvirtai pasakyti NE tokiai neteisybei ir išnaudojimui. Turime susitelkti, susiburti ir visi drauge pabandyti iš naujo siekti laisvės, demokratijos, teisingumo. Trys neparlamentinės politinės organizacijos: Socialdemokratų sąjunga, Centro partija, Tautininkų sąjunga vienijasi į susivienijimą „Už Lietuvą Lietuvoje“. Telkiamės, nes pasiekti keliamus tikslus vienai politinei jėgai neįmanoma. Tai atlikti gali tik nauja ir alternatyvi dabartinei politinė sistema, apimanti platų – nuo kairės iki dešinės – politinį spektrą. Alternatyvios politinės sistemos stiprybė – galimybė suvienyti pačių įvairiausių politinių pažiūrų piliečius, kuriems rūpi valstybės ir tautos ateitis. Visus kviečiame jungtis, kovoti už valstybės ir visuomenės gerovę, už Lietuvą Lietuvoje.

Jei nuoširdžiai norime esminių teigiamų pokyčių Lietuvos valstybėje, visuomenės gyvenime – būtinos trys sąlygos: sąžiningi demokratiniai rinkimai, kurių dėka gali būti nušluota dabar duominuojanti išsigimusi, supuvusi politinė partinė sistema, apsivalymas –tai yra visaapimanti liustracija ir visuomenės sąmoningumas bei aktyvumas.

Būkime piliečiais, būkime patriotais, būkime vieningi!Šarūno Valentinavičiaus nuotraukos


2012-03-10 įvyko LSDS tarybos posėdis

Kovo 10 d., šeštadienį, įvyko Socialdemokratų sąjungos tarybos posėdis.

Pradėdamas posėdį LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius pasveikino bičiulius su Nepriklausomybės atkūrimo diena. Jis pažymėjo, kad visą pastarąjį dešimtmetį, vis gilėjant politinės partinės sistemos krizei, Socialdemokratų sąjunga principingai ir nuosekliai siekia, jog nepasikartotų liūdna Lietuvos istorija, kuomet po 22 valstybės gyvavimo metų (1918-1940 m.) buvo prarasta nepriklausomybė.

Tarybos posėdyje dalyvavo politinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ partneriai – Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila ir Lietuvos Centro partijos pirmininkas Eugenijus Skrupskelis. Buvo aptartos susivienijimo veiklos perspektyvos bei artimiausi renginiai. Diskusijoje buvo pabrėžta, kad šio susivienijimo tikslai kur kas platesni negu vien tik patekti į valdžią. Sutarta, jog siekiant teigiamo virsmo ne tik politinėje partinėje sistemoje, bet ir valstybės, žmonių gyvenime būtina telkti, aktyvinti visuomenę ir bendromis pastangomis siekti esminių pokyčių. Tam pritarė ir renginyje dalyvavę konfederacijos  Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas vadovai.

Taryboje diskutuota pasirengimo Seimo rinkimams klausimais, patvirtintas pradinis kandidatų į vienmandates Seimo rinkimų apygardas sąrašas. Taip pat priimtas pareiškimas dėl pastarojo meto VRM ministro veiklos sukeltų problemų.

Socialdemokratų sąjunga įsitikinusi, kad FNTT vadovų atleidimas buvo skubotas ir nepakankamai teisiškai motyvuotas. Seimo opozicija ne tik nepateikė jokių vertinimų, bet nesuformulavo ir aiškios pozicijos dėl Vidaus reikalų ministro veiksmų. Tai byloja, kad Seimo opozicija nebeturi jokio vertybinio stuburo, tačiau rūpinasi tik valdžios paėmimu bet  kokiomis priemonėmis, visiškai negalvojant apie valstybės interesus. Susiklosčiusi situacija parodė, kad parlamentinės partijos, būdamos susietos įsipareigojimais, bijo ir  nebesugeba prisiimti savarankiškų sprendimų atsakomybės. Akivaizdžiausiai tai pademonstravo jų atstovai, pabėgę iš Antikorupcijos komisijos. Konservatoriai pasinaudojo visuomenės pakilimu ir bando visus nuopelnus prisirašyti sau. Tuo tarpu LiCS, pačiai save įsivarius į  kampą,  telieka dėtis visų skriaudžiama teisės (ne teisingumo) ir Prezidentės gynėja. Ar Prezidentei tokie gynėjai reikalingi, paaiškės netrukus.


2012-01-07 įvyko LSDS tarybos posėdis

Šeštadienį Vilniuje įvyko Socialdemokratų sąjungos tarybos posėdis. Jo metu reitinguotas LSDS kandidatų būsimuose Seimo rinkimuose sąrašas, aptartas galimas bendradarbiavimas su kitomis politinėmis partijomis ir visuomeninėmis organizacijomis bei pritarta galimam politinio bloko formavimui būsimuose Seimo rinkimuose.

Nuo sausio pradžios įsigaliojusios Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo įstatymo pataisos įvertintos kaip antidemokratiškos, naikinančios daugiapartinę sistemą ir varžančios rinkėjų pasirinkimo galimybes. Šiuo klausimu LSDS kreipėsi į Lygių galimybių kontrolierę dėl netiesioginės diskriminacijos.

LSDS taryba priėmė pareiškimą „Dėl nepakankamos kontrolės akcinėse bendrovėse“. Jame teigiama, kad Lietuvos socialdemokratų sąjunga ne kartą savo pareiškimais mėgino atkreipti įvairių valdžių dėmesį, kad veikiančios Civilinio kodekso ir akcinių bendrovių nuostatos neužtikrina veiksmingos šių įmonių veiklos valdymo, finansinės kontrolės, o tuo pačiu ir mažųjų akcininkų teisių. Naujausias nepakankamos kontrolės pavyzdys – išgrobstytas „Snoro“ bankas,  kuris veikė Akcinių bendrovių įstatymo pagrindu. Nei Valstybinė mokesčių  inspekcija, nei kitos finansinius sandorius kontroliuojančios institucijos nepajėgios kontroliuoti visų veikiančių šios rūšies įmonių, jų sudaromų sutarčių, turto naudojimo, mokesčių mokėjimo ir kitos finansinės ir nefinansinės veiklos. Tai efektyviai gali daryti tik įmonės veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys, šiuo atveju – smulkieji akcininkai, todėl įstatyme būtina padidinti kvalifikuotos balsų daugumos procentą nuo dviejų trečdalių iki trijų ketvirtadalių balsų. Lietuvos socialdemokratų sąjunga nepritaria Seime vyriausybės vardu įregistruotoms civilinio kodekso ir akcinių bendrovių įstatymo pataisoms leisiančioms tiek akcines bendroves, tiek uždaras akcines bendroves perregistruoti į naujos teisinės formos įmonę – mažają bendriją, kurios projektas taip pat užregistruotas Seime. LSDS konstatuoja, kad tokios teisinės normos sudaro sąlygas nekontroliuojamai šešėlinei veiklai, jau nekalbant apie kokias nors trečdalio tokios įmonės narių teises.


2011-12-10 Vilniuje vykusio mitingo akimirkos

 

Nuotraukos Angelijos Rancevienės ir Ryšardo Maceikianeco (www.pogon.lt).

Informaciją apie mitinge keliamus reikalavimus galima rasti čia.


2011-11-26 Jonavoje įvyko LSDS konferencija

2011-11-26 Jonavoje įvyko Lietuvos socialdemokratų sąjungos konferencija, kurios pagrindinė tema – 2012 m. vyksiantys Seimo rinkimai. Konferencijos dalyviai pritarė pateiktam Seimo rinkimų programos projektui. Taip pat reitingavo pradinį LSDS Seimo rinkimų sąrašą. Buvo išklausyti Socialdemokratų sąjungos pirmininko Arvydo Akstinavičiaus, pirmininko pavaduotojos Violetos Linkienės pranešimai, kuriais buvo įvertinta politinė padėtis, nubrėžtos LSDS perspektyvos bei Seimo rinkimų uždaviniai. Taip pat priimtas kreipimasis į Lietuvos kairiuosius.

Jame teigiama, jog kairiesiems, skirtingai nuo liberalų ir kitų dešiniųjų propaguojamo individualizmo, būdingas bendruomeniškumo supratimas, t.y. suvokimas, kad kiekvieno individo gerovė neatsiejama nuo visos visuomenės gerovės. Deja, šiandien stebime kaip tolstama nuo tokių vertybių, kaip laisvė, solidarumas, teisingumas, demokratija. Skaudi problema – socialdemokratų ir kairiųjų vardo diskreditavimas viešosios nuomonės akivaizdoje bei piliečių sąmonėje. Tai vadinamųjų socialdemokratų A.Brazausko ir G.Kirkilo vyriausybių 7 valdymo metų pasekmė, kuomet suklestėjo politinė korupcija, monopolijos bei dar labiau pagilėjo socialinė atskirtis visuomenėje. Realiai situaciją galėtų keisti tikros kairiosios politinės orientacijos Vyriausybė. Kreipimesi taip pat primenama, kad ateinantys rinkimai gali būti lemiami demokratijos, piliečių teisių ir pasirinkimo galimybių prasme dėl akivaizdžiai diskriminacinės politinių partijų finansavimo sistemos.

LSDS konferencija pritarė siekiui formuoti platų sveikų politinių ir visuomeninių jėgų rinkimų bloką, kaip alternatyvą parlamentinių partijų sąrašams.

Aldonos Skaisgirytės-Gedvilienės nuotraukose konferencijos akimirkos:


Konferenciją sveikino Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius


Kalbėjo konferencijos svečias Lietuvos centro partijos pirmininkas Eugenijus Skrupskelis


LSDS rinkimų programą pristatė Dainius Paukštė…


… Jonas Valatka


2011-11-10 įvyko LSDS Kauno skyriaus susirinkimas

Lapkričio 10 d. įvyko Lietuvos socialdemokratų sąjungos Kauno skyriaus susirinkimas. Jame dalyvavo LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius, pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė, valdybos narys Jonas Valatka, taip pat LSDS bičiuliai iš Jonavos skyriaus.

Kauno sk. pirmininkas Vytautas Stančikas supažindino skyriaus narius su Socialdemokratų sąjungos renginių aktualijomis, informavo bičiulius apie Vilniuje vykusį valdybos posėdį, taip pat lapkričio 26 d. Jonavoje vyksiančią LSDS konferenciją. V.Stančikas akcentavo ideologinę svarbą partijoms, išreiškė pageidavimą, artėjant rinkimams į Seimą, turėti kuo daugiau medžiagos platinimui. Jo nuomone, bukleto ar skrajutės pavidalu būtina turėti ir pateikti visuomenei pagrindinius LSDS ir LSDP vertybinius, programinius bei politikos skirtumus. V.Stančiko įsitikinimu, Socialdemokratų sąjungai privalu turėti nario bilietus, LSDS ženkliuką taip pat būtina pertvarkyti internetinį puslapį.

LSDS vadovai apžvelgė Lietuvos politinę, ekonominę, socialinę padėtį, pasidalijo mintimis apie būsimus Seimo rinkimus, supažindino Kauno skyriaus narius su Socialdemokratų sąjungos konferencijos darbotvarke ir jos tikslais, apibūdino esminius LSDS ir LSDP politikos skirtumus. LSDS vadovai pabrėžė, kad būtina aktyvinti skyrių darbą miestuose, rajonuose, auginti sąjungos narių gretas taip pat dažniau susitikinėti bei bendrauti su žmonėmis.

LSDS Jonavos skyriaus pirmininkas Edmundas Gedvila pasidalijo su bičiuliais savo skyriaus veiklos patirtimi, pasiekimais bei pasidžiaugė augančiomis skyriaus narių gretomis.

Šis Kauno sk. susirinkimas papildė Socialdemokratų sąjungos Seimo rinkimų ir kandidatų į vienmandates apygardas sąrašus, taip pat išsirinko delegatus į LSDS konferenciją.

Vytautas Stančikas
LSDS Kauno skyriaus pirmininkas


Jonavos skyrius auga ir stiprėja

2011-11-05

Lapkričio 3 d. įvyko Lietuvos socialdemokratų sąjungos (LSDS) Jonavos skyriaus susirinkimas, kuriame dalyvavo Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas Arvydas Akstinavičius ir pavaduotoja Violeta Linkienė bei bičiuliai iš Kauno rajono skyriaus. Susirinkimui pirmininkavo Jonavos skyriaus pirmininkas Edmundas Gedvila.

Pirmiausia tylos minute buvo pagerbtas vasarą netikėtai ir staiga Anapilin iškeliavęs LSDS Jonavos skyriaus pirmininko pavaduotojas, vienas pirmųjų partijos įkūrėjų, aktyvus jos narys Bronius Klibavičius.

Kaip ir visada, susirinkimo pradžioje Lietuvos socialdemokratų sąjungos Jonavos skyriaus gretas papildė nauji nariai – du aukštąjį išsilavinimą turintys aktyvūs jauni jonaviečiai.

Tarp kitų darbotvarkės klausimų buvo ir Jonavos skyriaus pirmininko pavaduotojų, atsakingojo sekretoriaus, iždininko bei tarybos rinkimai. Jonavos skyriaus pirmininko pavaduotojais išrinkti Česlovas Pupkevičius ir Danguolė Greičiuvienė. Dabar skyriaus pirmininkas turi keturis pavaduotojus. Be minėtų naujai išrinktų – pavaduotojais anksčiau yra išrinkti Antanas Augūnas ir pirmasis pavaduotojas Vytautas Stalioraitis. Šįkart bičiuliai Vytautą išrinko dar ir skyriaus atsakinguoju sekretoriumi. Iždininke patvirtinta Danutė Bulatovienė. LSDS Jonavos skyriaus tarybą sudaro septyni nariai: Edmundas Gedvila, Vytautas Stalioraitis, Danguolė Greičiuvienė, Antanas Augūnas, Česlovas Pupkevičius, Danutė Bulatovienė ir Dalė Petravičienė.

Lapkričio 26 d. vyks LSDS konferencija. Pagal kvotą išrinkti keturi delegatai, atstovauti Jonavos skyriui konferencijoje. Tai Eddmundas Gedvila, Danguolė Greičiuvienė, Česlovas Pupkevičius ir Petras Vasiljevas.

Kitąmet spalio mėnesį rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Kaip ir visos politinės partijos, taip ir LSDS rengiasi rinkimuose dalyvauti ir formuoja partijos kandidatų į Seimo narius sąrašą. LSDS Jonavos skyrius iškėlė dvi kandidatūras pretenduoti į LSDS rinkimų sąrašą – Vytautą Stalioraitį ir Antaną Augūną.

LSDS Jonavos skyriaus pirmininkas, Edmundas Gedvila partiečius supažindino ir išryškino jų su Vytautu Stalioraičiu, kaip rajono savivaldybės tarybos narių, poziciją rajono tarybos darbe, supažindino su sprendžiamais klausimais bei pozicija ir santykiu su rajono savivaldybės administracija bei jos direktoriumi.

LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius pasidžiaugė Jonavos skyriaus aktyvumu bei pozicija. Pasak LSDS pirmininko, politikoje galioja tam tikri principai ir vertybės. LSDS ir skiriasi nuo kitų socialdemokratinėmis save įvardinančiomis politinėmis jėgomis tuo, kad ir laikosi socialdemokratinės ideologijos, principų ir vertybių. Priminė ir tai, kad politologai bei ekspertai 2008 m. rinkimų į Seimą bei 2011m. savivaldybių tarybų rinkimų LSDS programas buvo pripažinę vienomis nuosekliausių, atitinkančių tiek ideologiją, tiek ir uždavinius. Tokias programas parengė neparlamentinė partija, negaunanti jokių dotacijų iš biudžeto, dirbanti visuomeniniais pagrindais.

LSDS pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė be kita ko pabrėžė, kad vyrauja akivaizdi takoskyra tarp parlamentinių ir neparlamentinių partijų. Lietuvoje politinės partijos neturi vienodų sąlygų ir galimybių veikti. Neparlamentinėms partijoms prasimušti į viešumą beveik nėra jokių šansų, žiniasklaida tiesiog ignoruoja. Akivaizdūs parlamentinių ir neparlamentinių partijų skirtumai ir dėl jų finansavimo. Parlamentinės partijos dosniai dotuojamos iš valstybės biudžeto, t.y. kiekvieno mūsų, dosniai jas remia ir verslas, biudžeto pinigais išlaikomi patys parlamentarai ir jų padėjėjai. Tuo tarpu neparlamentinės partijos gyvena iš nario mokesčio ir labai kuklios verslo paramos, dirba visuomeniniais pagrindais. Tokias nevienodas sąlygas garantuoja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės (PPPKFFK) įstatymas. „Kuo daugiau mandatų, tuo daugiau biudžeto pinigų, daugiau galimybių veikti. Susiformavo uždara politinė sistema, į kurią patekti beveik neįmanoma. Todėl ir nenuostabu, kad politikoje neatsiranda naujų veidų, o jeigu ir atsiranda, tai dažniausiai tokie, kurie susiję su verslo pasauliu ar jo pinigais. Prezidentės užmojis, kad nebūtų partijos finansuojamos verslo pinigais, teisingas žingsnis. Bet nežengus kito žingsnio – perskirstyti biudžeto pinigus visoms veikiančioms partijoms iš esmės sunaikina už parlamento ribų veikiančias partijas. Mes teikėme Prezidentūrai minėto įstatymo pataisas ir komentarus, bet į mūsų prašymą nebuvo įsiklausyta“, – apgailestavo LSDS pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė.

 

Aldonos Skaisgirytės – Gedvilienės nuotraukoje LSDS Jonavos skyriaus taryba su sąjungos pirmininku Arvydu Akstinavičiumi ir pavaduotoja Violeta Linkiene.

LSDS Jonavos skyriaus informacija


2011-06-04 įvyko LSDS tarybos posėdis

Birželio 4 d. Mažeikiuose įvyko LSDS tarybos posėdis, kurio metu daug dėmesio skirta būsimiems Seimo rinkimams, programos tobulinimui. Dauguma tarybos narių pažymėjo, kad LSDS programa ir siūlymai būtų tinkamiausios priemonės Lietuvai bristi iš krizės.

2012 m. Seimo rinkimuose Socialdemokratų sąjunga planuoja dalyvauti savarankišku sąrašu. Tradiciškai LSDS partneriais rinkimuose bus visuomeninių organizacijų, profesinių sąjungų, mokslo bendruomenių atstovai. Sąjungos pirmininkas Arvydas Akstinavičius pažymėjo, kad dešiniųjų ir apsišaukėlių socialdemokratais valdymo ir veiklos pasekmės Lietuvai labai skaudžios – žmonės pasimetę, valstybė akligatvyje. Todėl norint pasukti valstybės vairą kairėn, žinant ką ir kaip reikia daryti, teks teisėtai perkurti, perstatyti savo valstybę iš naujo.

Taryba priėmė LSDS nario Ryšardo Maceikianeco parengtą dokumentą „Dėl lenkų tautinės mažumos Rytų Lietuvoje“, kuriame atkreipiamas Lietuvos vadovų dėmesys į tai, kad užsitęsęs abejingumas neigiamiems procesams Vilniaus rajone kelia pavojus valstybingumui ir konstitucinei santvarkai.

Socialdemokratų sąjungos taryba nutarė kreiptis į aukščiausius valstybės vadovus, teisėsaugos institucijas,  dėl prasidėjusio susidorojimo su kitaminčiais, persekiojimo už politines pažiūras, įsitikinimus ir demokratines protesto akcijas. Taip atsitiko su LSDS Radviliškio skyriaus pirmininku Juliumi Vedeckiu.

Taryba taip pat įregistravo atsikūrusį Jonavos skyrių, kuriam vadovauja Jonavos rajono tarybos narys Edmundas Gedvila. Buvo konstatuota, kad akivaizdžiai stokojama tikros socialdemokratinės politikos, nes ir po savivaldybių tarybų rinkimų auga LSDS gretos, kuriasi nauji skyriai.

Nutarta 2011 m. lapkričio 12 d. surengti LSDS konferenciją, kurioje planuojama aprobuoti pradinius Seimo rinkimų sąrašo, kandidatų vienmandatėse rinkimų apygardose taip pat rinkimų programos variantus.


R.Maceikianeco nuotraukos


LSDS susirinkimas – diskusija Prienuose

Tęsiant socialdemokratijos susikūrimo Lietuvoje 115-ųjų metinių minėjimą,  2011 m. gegužės 19 d. Prienuose vyko Socaildemokratinės minties instituto ir LSDS Prienų skyriaus surengta paskaita – diskusija „Socialdemokratija XXI a. pradžioje: realybė, klystkeliai, perspektyvos“. SDMI visuomeninis ekspertas, istorikas politologas Gintaras Mitrulevičius, apžvelgdamas socialdemokratijos raidą Lietuvoje ir pasaulyje, akcentavo tris momentus. Visų pirma, tai Stepono Kairio laikų socialdemokratų principingumą, kuomet neturint galimybės įgyvendinti savo rinkimų pažadus, buvo atsisakoma dalyvauti vykdomojoje valdžioje. Ir tik po 1926 m. Seimo rinkimų sudaryta valdančioji koalicija su valstiečiais liaudininkais, tačiau tik pateikus griežtus programinius reikalavimus, kurie per labai trumpą laiką ir buvo įgyvendinti. Antras akcentas – socializmo samprata. Buvo atkreiptas dėmesys, kad Sovietų sąjungos laikų vadinamas socializmas pasauliniame socialdemokratijos kontekste nelaikomas socializmu. Tai buvo socialistinio valdymo butaforija. Trečias akcentas – tiek jungtinės LSDP (2001-2008 m.), tiek LDDP (1992-1996 m.) valdymo laiktorapiais praktiškai nieko socialdemokratiško nebuvo įgyvendinta. Priešingai, vykdyta pakankamai liberali dešinė politika, tenkinant stambaus kapitalo interesus. Tą, beje, dabar jau pripažįsta ir dalis LDDP-LSDP politikos ideologų.

SDMI visuomeninis ekspertas, ekonomistas Jonas Valatka, kalbėdamas apie ekonomines socialines Lietuvos problemas, kainų politiką pabrėžė, kad rinka privalo būti reguliuojama, o valstybė turi aktyviai dalyvauti ūkiniuose  finansiniuose procesuose. Pavyzdžiui, būtina kuo skubiau savivaldybėms susigrąžinti šilumos ūkio valdymą, jei nenorime, kad privatūs ir nekontroliuojami monopolistai šildymo kainomis toliau smaugtų gyventojus. Šilumos kainų tema ypatingai aktuali Prienų rajono gyventojams, kurie už šildymą moka brangiausiai Lietuvoje. Apie tai daugiausia ir buvo diskutuota su LSDS Prienų skyriaus nariais, kurie yra aktyvūs šių klausimų sprendimo rajone dalyviai.

Kalbėdamas susirinkime LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius pažymėjo, kad ir savivaldybių tarybose politinėms organizacijoms privalu vadovautis ideologija, pamatinėmis politikos vertybėmis, svarbu laikytis duotų pažadų rinkėjams, turėti politinį stuburą. A.Akstinavičius taip pat atkreipė dėmesį į sudėtingas informacijos sklaidos galimybes bei centrinės žiniasklaidos dėmesio stoką ginant pažeidžiamiausių, socialiai jautriausių visuomenės sluoksnių interesus, kovojant prieš finansinių grupuočių bei pinigų politikos įsigalėjimą Lietuvoje. Politiko principinga laikysena ir užimama pozicija galėtų pateisinti politikais nusivylusių žmonių lūkesčius bei kreipti politinius procesus žmonėms naudinga kryptimi. Turime ne vieną pavyzdį, kur nuveda partiją ar garsų politiką ideologinių principų neturėjimas ir programinių pažadų nesilaikymas, – sakė LSDS pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė.

LSDS Prienų skyriaus nariai patikino, kad jų skyriaus veiklos tikslas yra stiprinti Socialdemokratų sąjungos gretas ir įtaką rajone, o tai galima daryti tik padedant ir dirbant žmonėms. Tuo grindžiamas ir LSDS atstovų savivaldybėje Egidijaus Visocko ir Artūro Buitkaus darbas.


Įvyko LSDS valdybos posėdis

2011-05-17 vykusiame Socialdemokratų sąjungos valdybos posėdyje buvo aptarta politinė šalies padėtis, emigracijos problemos, kalbėta LSDS narių gausinimo, informacijos sklaidos apie Socialdemokratų sąjungos politiką klausimais. Nuspręsta birželio 4 d. (šeštadienį) Mažeikiuose surengti LSDS tarybos posėdį. Preliminarioje tarybos posėdžio darbotvarkėje numatomi Seimo rinkimų ir programos tobulinimo bei kiti klausimai. Posėdyje taip pat buvo priimti du dokumentai: LSDS pozicija dėl esamos padėties šalyje ir pareiškimas „Dėl požiūrio į LSDP“


Buvę frontininkai papildė LSDS Jonavos skyriaus gretas

2011 m. gegužės 12 d. įvyko Socialdemokratų sąjungos Jonavos skyriaus susirinkimas, kuriame dalyvavo nemažas būrys naujų narių išstojusių iš Socialistinio liaudies fronto, tarp jų ir du Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: Edmundas Gedvila bei Vytautas Stalioraitis.

Socialdemokratų sąjunga ne kartą pabrėžė, kad nesiekia aklai suburti masinės partijos, o laikosi nuostatos, jog žmonės į LSDS stotų pagal pažiūras, įsitikinimus, kad jiems nesvetima būtų socialdemokratinė ideologija, vertybės. Todėl kartu su LSDS pirmininku Arvydu Akstinavičiumi ir pirmininko pavaduotoja Violeta Linkiene į Jonavą atvyko ir Socialdemokratinės minties instituto ekspertai – istorikas politologas Gintaras Mitrulevičius bei ekonomistas Jonas Valatka. Jie apžvelgė ir įvertino pasaulio bei Lietuvos socialdemokratijos istorijos ir dabarties aspektus, ekonominės bei socialinės politikos niuansus, kalbėjo apie esminius LSDS ir LSDP skirtumus, konkrečius būdus ir galimybes sprendžiant dabartines ekonomines šalies problemas. G.Mitrulevičius pacitavo Lietuvos socialdemokratijos patriarcho Stepono Kairio mintį, jog socialdemokratas pirmiausia turi būti įsitikinusiu socialistu. Šis supratimas yra svetimas daugumai LSDP narių, todėl nenuostabu, kad šios partijos politika mažai ko turi socialdemokratiško. Tą akivaizdžiai patvirtino LSDP 2001-2008 m. valdymo laikotarpis, kuomet nebuvo įvesti nei progresiniai, nei prabangaus turto mokesčiai, o valdymą vainikavo tipiško oligarchinio simbolio – „Leo LT“ sukūrimas. J.Valatka pasidalino mintimis ką reikėtų daryti sprendžiant ekonomines, finansines, socialines problemas kovojant su augančiomis maisto, vaistų, degalų, komunalinių paslaugų, energetikos kainomis. Jo nuomone, valdžia turėtų pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis – daryti valstybinius didmeninius naftos, vaistų ir pan. pirkimus, reguliuoti antkainius, įkurti valstybinį komercinį banką ir t.t. J.Valatkos įsitikinimu, to nedarė LSDP, to tikrai nedarys dabartinė konservatorių – liberalų valdančioji dauguma. Atrodo, kad tai rūpi tik vienintelei Socialdemokratų sąjungai.

Socialdemokratų sąjungos Jonavos skyriaus pirmininku vienbalsiai išrinktas Edmundas Gedvila, pirmininko pavaduotojais patvirtinti: Vytautas Stalioraitis, Antanas Augūnas, Bronius Klibavičius, atsakingąja sekretore – iždininke Jovita Vaičaitienė.

LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius pažymėjo, jog pats laikas pradėti rimtai galvoti apie 2012 m. Seimo rinkimus, nes tikros socialdemokratinės politikos būtinumas šiandien akivaizdus labiau negu bet kada.2011-05-03 įvyko LSDS Vilniaus skyriaus susirinkimas

2011 m. gegužės 3 d. įvyko LSDS Vilniaus skyriaus ataskaitinis rinkimų susirinkimas. Skyriaus pirmininku išrinktas Vaidas Nagreckis, pavaduotoju patvirtintas Ervinas Koršunovas, atsakingąja sekretore – iždininke Viktorija Laima Miniotienė.

Buvo išrinkta taryba, išklausyti informaciniai pranešimai. Taip pat aptarta tolesnė Vilniaus skyriaus veikla, gretų gausinimo galimybės, diskutuota dėl padėties sostinės šilumos ūkyje, šildymo kainų gyventojams, taip pat tokiais aktualiais klausimais kaip kasos aparatų įvedimas prekyvietėse bei tautinių mažumų padėtis. Išklausius Jono Valatkos pateiktą informaciją dėl šilumos ūkio nuomos sutarties, nutarta šiuo klausimu priimti pareiškimą.


LSDS priminė Vilniaus savivaldybės tarybos nariams rinkimų pažadus

2011-04-19 prieš Vilniaus m. naujai išrinktos savivaldybės tarybos pirmąjį posėdį Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS) drauge su Lietuvos konfederacija Jungtinis demokratinis judėjimas atstovais surengė piketą prie sostinės savivaldybės, primindami į tarybą išrinktoms partijos ir politikams jų rinkimų pažadus.

Viena aktualiausių ir opiausių problemų vilniečiams yra didelės šildymo kainos. Kadangi dauguma partijų ir politikų prieš rinkimus žadėjo peržiūrėti šilumos ūkio nuomos sutartį ir sumažinti šildymo kainas, Socialdemokratų sąjunga savo kreipimesi į tarybos narius, priminė ne tik nuomos sutarties pasirašymo pažeidimus, bet ir pateikė siūlymus problemai spręsti.


Lauros Milukienės nuotraukos


Gausėja LSDS gretos  Kaune

2011-04-12 įvyko LSDS Kauno skyriaus ataskaitinis rinkimų susirinkimas. Buvo priimti nauji nariai. LSDS gretas papildė ir nemaža grupė buvusių Socialistinio liaudies fronto narių. Susirinkime dalyvavę LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius ir pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė naujiems nariams priminė  Socialdemokratų sąjungos istoriją, vertybes, veiklą.

A.Akstinavičius pažymėjo, kas šis susirinkimas vyksta kaip dviejų socialdemokratinės pakraipos Kauno skyrių jungimasis. Jis pabrėžė, kad įsijungimas į LSDS gretas negali būti paremtas emocijomis ar kitais neaiškiais sumetimais. Socialdemokratų sąjungos tikslas apjungti panašia ideologija ir politinėmis vertybėmis besivadovaujančius žmones. Jei partija nesivadovauja vertybiniu pagrindu, ją ištinka A.Paulausko Naujosios sąjungos likimas. Todėl siekiama, kad į LSDS žmonės ateitų pagal įsitikinimus, pažiūras, gerai suprasdami ką reiškia socialdemokratinė ideologija, principai ir kad jų pozicija atitiktų LSDS programines nuostatas, – pažymėjo LSDS pirmininkas.

Atsakydami į klausimą apie pagrindinius LSDS ir LSDP skirtumus, sąjungos vadovai priminė, kad beveik prieš dvylika metų dalis socialdemokratų, įžvelgdami politinę išdavystę ir nepanorę tapti nomenklatūros įkaitais, protestuodami prieš LSDP jungtuves su LDDP bei siekdami apginti socialdemokratines vertybes, susibūrė po dabartinės LSDS vėliava. Socialdemokratų sąjungos narių perspėjimus, kad po susijungimo iš LSDP liks tik iškaba be socialdemokratinio turinio – patvirtino laikas. 2001-2008 m. A.Brazausko ir G.Kirkilo valdymo metu lobo turtingieji, buvo ginami stambaus kapitalo ir finansinių grupuočių interesai, didėjo jų įtaka, o kartu augo skurdas, socialinė atskirtis, turtinė nelygybė taip pat ir žmonių nusivylimas bei emigracija. V.Linkienė pažymėjo, kad jei LSDP politika būtų socialdemokratinė, nebūtų prasmės veikti Socialdemokratų sąjungai.

Socialdemokratų sąjungos Kauno skyriaus pirmininku išrinktas Vytautas Stančikas, pavaduotoju – Edmundas Rimkevičius, atsakingąja sekretore – iždininke Virginija Bingelienė. Analogiški susirinkimai artimiausiu metu vyks ir keliuose kituose rajonuose.


Įvyko LSDS Mažeikių skyriaus susirinkimas

2011-04-07 įvyko Socialdemokratų sąjungos Mažeikių skyriaus ataskaitinis rinkimų susirinkimas. Jo metu buvo aptarti savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai, išrinkta skyriaus vadovybė, priimti nauji nariai, kalbėta apie tolesnę Socialdemokratų sąjungos ir Mažeikių skyriaus veiklą. Nors LSDS bičiuliai įdėjo daug darbo, gauta netoli 800 balsų, tačiau rajono savivaldybėje šįkart sąjunga savo atstovų neturės.

Susirinkime dalyvavę sąjungos pirmininkas Arvydas Akstinavičius ir pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė apžvelgė rinkimų rezultatus, politinę šalies padėtį ir  užvedė diskusiją dėl tolesnės veiklos. Skyriaus nariai ne tik aktyviai analizavo pasibaigusių rinkimų rezultatus, bet ir pateikė siūlymų, ką reikėtų daryti, siekiant laimėjimų ateityje – tiek LSDS veikloje, tiek valstybės ir visuomenės gyvenime. Sutarta, kad būtina dirbti toliau, aktyvinant veiklą tiek rajone, tiek Respublikoje.

Socialdemokratų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininku išrinktas Pranas Noreikia, pavaduotoju – Kęstutis Dvaržeckis, suformuota 13 narių taryba.


Atgaivinta LSDS veikla Akmenėje

2010 m. gruodžio 2 d. Akmenėje, dalyvaujant Socialdemokratų sąjungo pirmininko pavaduotojui Pranui Noreikai, įvyko LSDS Akmenės skyriaus susirinkimas. Skyriaus pirmininke išrinkta Nijolė Vilienė, atsakingaja sekretore – iždininke Elvyra Mikulskienė.

Skyrius dalyvaus 2011 m. vasario 27 d. įvyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose kartu su profesinių sąjungų, visuomeninių organizacijų ir judėjimų atstovais.


Įvyko LSDS konferencija

2010-11-20, šeštadienį, Vilniuje įvyko Socialdemokratų sąjungos konferencija skirta 2011-02-27 vyksiantiems savivaldybių tarybų rinkimams.

Įvertindamas politinę padėtį, LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius konstatavo, kad padėties santykis su LR Konstitucija objektyviai atspindi realią situaciją. Jau pažvelgę į pirmuosius pagrindinio Lietuvos dokumento straipsnius suprasime, jog realybė yra kitokia. A.Akstinavičius apžvelgė 1, 2, 4, 12, 46 straipsnius ir reziumuodamas konstatavo, kad trumpas politinės padėties apibendrinimas ir vertinimas šiandien skambėtų taip: „ponai, nuimkite purviną batą nuo LR Konstitucijos.“

LSDS pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė savo pranešime akcentavo esminį Socialdemokratų sąjungos ir kitų partijų bei kandidatų skirtumą: LSDS dirba dėl to, kad tiki savo siekiais, o ne dėl to, kad kažkas moka pinigus. Ir šiuose rinkimuose LSDS partneriais ir bendražygiais bus profesinių sąjungų, nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų bei judėjimų, pirmiausia Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ), bendruomenių atstovai. Tie, kurie ir per sueigas Europos aikštėje Vilniuje protestavo prieš  mero konservatoriaus V.Navicko ir vicemero LSDP atstovo R.Adomavičiaus simbiozinio dueto rengiamas niekšybes.

Konferencija priėmė du dokumentus: Jono Valatkos pristatytą Lietuvos socialdemokratų  sąjungos kreipimąsi į visuomenę ir pareiškimą „Dėl padėties valstybėje“. Pastarajame LSDS eilinį kartą atkreipia visuomenės dėmesį į tai, kad Seime esančios politinės jėgos yra nesavarankiškos, tapo priklausomos ir suaugo su stambiuoju verslu bei žiniasklaidos priemonių savininkais. O tai reiškia oligarchijos Lietuvoje atsiradimą ir įsitvirtinimą. Oligarchija paralyžiuoja normalios politinės sistemos funkcionavimą: politikai daugiau dėmesio skiria jų partijų veiklą finansuojančiam kapitalui, jo sukurtiems klanams aptarnauti nei valstybės, žmonių interesų atstovavimui.

Konferencija pritarė savivaldos rinkimų bendrajai programai. Ją pateikdamas LSDS pirmininko pirmasis pavaduotojas Dainius Paukštė pabrėžė, kad klausimai, kuriuos gali išspręsti vietos bendruomenė turi būti iš centrinės valdžios kompetencijos perduoti spręsti į vietinės bendruomenės rankas per jų pačių išrinktus vietos savivaldos organus.

Tam pritarė ir Jungtinio demokratinio judėjimo vadovas prof. Juozas Žilinskas, pažymėdamas, jog būtent programiniai ir vertybiniai dalykai leidžia JDJ ir LSDS kartu dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose.

Konferencija nusprendė, kad Socialdemokratų sąjunga  dalyvaus 2011-02-27 vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose bei įpareigojo LSDS tarybą priimti galutinius sprendimus artimiausiame posėdyje, kurį numatyta surengti 2010-12-18.

Angelijos Rancevienės nuotraukos


Įkurtas Lietuvos socialdemokratų sąjungos Alytaus skyrius

2010 m. lapkričio 10 d. Alytuje, viešint Socialdemokratų sąjungos pirmininkui Arvydui Akstinavičiui ir pirmininko pavaduotojai Violetai Linkienei, įvyko steigiamasis LSDS Alytaus skyriaus susirinkimas.

Skyriaus pirmininku išrinktas Juozas Vaškelevičius, atsakingąja sekretore (iždininke) Lina Vaškelevičienė.

Susirinkimo metu taip pat kalbėta apie šalies politinę, ekonominę, socialinę padėtį, Socialdemokratų sąjungos veiklą, perspektyvas, savivaldybių tarybų rinkimus.


LSDS tarybos posėdis Prienuose

2010-10-09 Prienuose įvyko Lietuvos socialdemokratų sąjungos tarybos posėdis, kuriame buvo aptarta ir įvertinta šalies socialinė, ekonominė, politinė padėtis, LSDS pasirengimas 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimams, priimti keli politiniai dokumentai: „Dėl atstovaujamų vertybių rinkimuose“ ir „Dėl susiklosčiusios padėties Ukmergėje ir Vyriausybės užimamos pozicijos“.

Socialdemokratų sąjunga į atsilaisvinusią Seimo nario vietą Marijampolės vienmandatėje rinkimų apygardoje iškėlė Marijampolės savivaldybės tarybos narį, LSDS pirmininko pavaduotoją Gediminą Akelaitį.

Taip pat buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Vilniaus jungtinio demokratinio judėjimo ir LSDS Vilniaus skyriaus.

LSDS taryba nusprendė LSDS konferenciją sušaukti š.m. lapkričio 20 dieną.


LSDS pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė, LSDS Prienų skyriaus pirmininkas Egidijus Visockas, LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius

Laimos Duobienės nuotr.


Vyko LSDS Širvintų skyriaus sueiga

2010-09-23 įvyko LSDS Širvintų skyriaus narių sueiga, kurios metu aptarta tolesnė skyriaus veikla, artėjantys savivaldybių tarybų rinkimai. Prieš metus LSDS neteko aktyvaus nario ir Širvintų skyriaus pirmininko Viktoro Čatrausko. Todėl taip pat kalbėta apie tai, kas galėtų vadovauti vietinei organizacijai. Bendru sutarimu LSDS Širvintų skyriaus pirmininko pareigos patikėtos buvusiam pedagogui Antanui Anciui.

Sueigoje dalyvavo ir Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) atstovai, kurių veikla sulaukė palaikymo širvintiškių tarpe. Sutarta, kad Širvintose LSDS ir JDJ savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvaus bendru sąrašu. Taip pat buvo aptartos bendrų renginių, susitikimų su rajono gyventojais galimybės.

Pavel Kobak nuotr.: Antanas Ancius (dešinėje)  


LSDS atstovai dalyvavo diskusijoje Akmenėje

2010-08-05 Akmenės rajono savivaldybėje vyko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Akmenės rajono profesinės sąjungos „Solidarumas“ iniciatyva surengta diskusija „Krizės įtaka užimtumui ir socialinei atskirčiai“. Be PS „Solidarumas“ vadovų ir atstovų renginyje dalyvavo Akmenės rajono meras, vicemerė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė, šios ministerijos bendruomenių reikalų specialistė, Akmenės r. Nepartinio demokratinio judėjimo, Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariai, rajono darbo biržos, ligoninės vadovai, bendruomenių atstovai, žurnalistai. Socialdemokratų sąjungą renginyje atstovavo pirmininkas A.Akstinavičius, pirmininko pavaduotojai V.Linkienė, P.Noreika.

Diskusijos vedėjai suteikė galimybę pasisakyti visiems dalyviams. Be socialinių klausimų buvo kalbėta apie vietines rajono problemas, paliestos aktualios šalies problemos. Išsakydamas LSDS poziciją, A.Akstinavičius pažymėjo, kad krizė yra tas momentas, kuomet turi būti peržiūrėtos vertybės taip pat ir politinės. Tokios tendencijos stebimos visose civilizuotose demokratinėse šalyse:  didinama valstybės įtaka ir reguliavimas ypač krizę įtakojusiuose sektoriuose, didesnė našta perkeliama ant stambaus kapitalo pečių ir t.t. JAV prezidentas B.Obama krizės metu ryžosi sveikatos reformai. Tuo tarpu Lietuvoje priešingai – viskas eina sena vaga ir net nebandoma daryti kokių nors pokyčių, perkainuojant vertybes ar šalinant priežastis, kurios prisidėjo prie krizės Lietuvoje. Tai kad krizė ne kliūtis esminėms reformoms ir pokyčiams įrodė JAV prezidentas Franklinas Ruzveltas. Jo „Naujojo kurso“ pertvarkos Didžiosios depresijos metu XX a. ketvirtajame dešimtmetyje daugumos amerikiečių teigiamai vertinamos ir po septyneto dešimtmečių. A.Akstinavičius pabrėžė, kad apie krizės pabaigą galėsime kalbėti tuomet, kai bus priimti principiniai sprendimai: demonopolizuota rinka, įkurtas valstybinis komercinis bankas, įvesti progresiniai mokesčiai taip pat ir dividendams, įvestas nekilnojamojo turto mokestis, diferencijuoti pelno mokesčiai, panaikintas senaties terminas sunkiems ekonominiams finansiniams nusikaltimams, įvestas visuotinis pajamų, išlaidų ir turto deklaravimas ir t.t. Replikuodamas SADM pareigūnėms, A.Akstinavičius pažymėjo, kad per 20 nepriklausomybės metų buvo vykdoma ydinga socialinė politika – prioritetu tapo ne užimtumo, žmonių su negalia integracijos, bet pašalpų mokėjimo politika.

Iš 3,9 mlrd. Lt, kurie buvo numatyti verslo skatinimui ir galėjo, pavyzdžiui,  būti skirti kaip mikrokreditai po 10-15 tūkst. Lt smulkiam ir vidutiniam verslui, didžioji dalis perėjo bankų žinion. Vietoj to, kad vyriausybė būtų padėjusi verslui ir pagelbėjusi maždaug apie 300 000 įmonių,  suteikė galimybę  apie 3,6 mlrd. Lt bankams savo nuožiūra naudoti ir užsidirbti pelno, kuris keliauja bankų šeimininkams. LSDS įsitikinimu pirmiausia būtina žiūrėti savo žmonių interesų, o ne padėti kurti socialinės gerovės Skandinavijos šalims, prisidedant prie jų pensijų augimo ir pan.

Reaguodamas į Akmenės rajono problemas, A.Akstinavičius pareiškė, kad LSDS nepritaria ligoninių naikinimui, mokyklų uždarymui. Vadinamos reformos negali būti nukreiptos prieš visuomenę, prieš žmogų, o gydymo ar švietimo tinklo optimizavimas nereiškia ir negali tapti šių įstaigų uždarymu. 


2010-07-17 Mažeikiuose įvyko LSDS tarybos posėdis

Šeštadienį vykusiame LSDS tarybos posėdyje buvo įregistruotas Prienų skyrius, suformuota valdyba. Diskusijose daug dėmesio buvo skirta Lietuvos politinei, ekonominei, socialinei padėčiai, artėjantiems savivaldybių tarybų rinkimams.

Dėl savivaldos rinkimų buvo priimti šie sprendimai: Socialdemokratų sąjunga, kaip politinė organizacija, rinkimuose dalyvauja savarankiškai. Savo partneriais laiko profsąjungines ir visuomenines organizacijas bei judėjimus. Rinkimų štabo vadove patvirtinta LSDS pirmininko pavaduotoja Violeta Linkienė. LSDS savivaldybių tarybų rinkimų programos rengimo vadovu paskirtas Dainius Paukštė. LSDS konferenciją, skirtą 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimams, nutarta surengti Vilniuje 2010 m. lapkričio 20 d. Po 2010 m. lapkričio 20 d. LSDS konferencijos nauji rinkimų sąrašai nesudaromi.

Taip pat priimtas pareiškimas „Dėl valstybės valdomų įmonių darbo efektyvumo“. Posėdžio metu kalbėta apie LSDS atstovo tarptautiniams ryšiams Kasparo Dikšaičio siūlymą dėl LSDP XV suvažiavimo 1991-05-05 priimtos rezoliucijos „Dėl Antano Sniečkaus veiklos teisinio įvertinimo“ įgyvendinimo.

Kitas LSDS tarybos posėdis vyks spalio 9 d. Vilniuje.


Susitikimas su Prienų rajono gyventojais

Vakar, 2010-07-08, Prienuose įvyko Socialdemokratų sąjungos atstovų susitikimas su visuomene. Renginyje dalyvavo LSDS pirmininkas Arvydas Akstinavičius, pirmininko pavaduotojai Violeta Linkienė, Gediminas Akelaitis bei Prienų skyriaus pirmininkas Egidijus Visockas.

Diskusijoje buvo kalbama apie tai kaip gyvename šiandien ir kaip gyvensime rytoj.

A.Akstinavičius kritiškai įvertino dabartinę padėtį ir pateikė siūlymus ką ir kaip tokioje situacijoje Socialdemokratų sąjunga darytų kitaip. V.Linkienė išryškino esminius LSDS ir parlamentinių partijų taip pat ir LSDP skirtumus. G.Akelaitis pasidalino savo, kaip tarybos nario, patirtimi sprendžiant gyventojų problemas Marijampolėje.

LSDS atstovai atsakė į susitikimo dalyvių klausimus. Žmones domino ir sąjungos istorija, ir mūsų nuomonė apie kovą su korupciją, ir konkrečios Prienų problemos – šiukšlių išvežimas, šildymo kainos ir t.t.

Porą valandų trukusi diskusija parodė, jog LSDS siūlymai, idėjos aktualūs ir reikalingi žmonėms. Kai kurie susitikimo dalyviai išreiškė viltį, kad LSDS gali tapti ta politine jėga, kuri galėtų esamą padėtį keisti teigiama linkme – tenkinančia žmonių lūkesčius bei valstybės interesus.

LSDS informacija


Įvyko LSDS XXXI suvažiavimas

2010 m. birželio 5 d. įvyko Lietuvos socialdemokratų sąjungos ataskaitinis rinkimų suvažiavimas. Buvo išklausyti ataskaitiniai LSDS pirmininko Arvydo Akstinavičiaus ir pirmininko pavaduotojos Violetos Linkienės pranešimai, svečių, delegatų pasisakymai. A.Akstinavičius pakartojo seną tiesą – per  20 nepriklausomybės metų socialdemokratinės politikos Lietuvoje dar nebuvo. Todėl Lietuva turi šansą ir teigiamiems pokyčiams, nes tą šansą gali suteikti tikra socialdemokratinė politika nukreipta į gerovės valstybės kūrimą, paremtą socialinio teisingumo ir visuomenės solidarumo principais.

V.Linkienė pažymėjo, kad labai sudėtingomis sąlygomis ir aplinkybėmis LSDS visgi sugebėjo išsilaikyti kaip politinė organizacija. Ką tik priimtos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo įstatymo pataisos yra ydingos ir palankios tik parlamentinėms partijoms, sukurtos taip, kad tokių politinių organizacijų kaip Socialdemokratų sąjunga neliktų. Šis įstatymas nesuteikė vilčių pagydyti korupcija užsikrėtusią politinę partinę sistemą ir perkelti svertus nuo didelių pinigų įtakos prie piliečių nuomonės ir argumentų įtakos. Jeigu politinių partijų veikla išliks paremta vienu kriterijumi – didelių pinigų dėka bet kokiomis priemonėmis siekti valdžios tik tam, kad užsitikrintų sau materialinę gerovę, takoskyra tarp šių partijų ir LSDS tik dar labiau padidės.

Jungtinio demokratinio judėjimo Vilniaus skyriaus pirmininkas prof. Juozas Žilinskas, sveikindamas LSDS suvažiavimą pažymėjo, jog Socialdemokratų sąjunga yra ta politinė organizacija, su kuria nekyla problemų visuomeninėms organizacijoms bendradarbiauti ir nuveikti svarbius bei reikalingus darbus.

Socialdemokratinės minties instituto visuomeninės ekspertų tarybos pirmininkas Gintaras Mitrulevičius patvirtino, kad per 20 metų socialdemokratinės politikos iš tikro nebuvo. Jo nuomone, Socialdemokratų sąjunga turi šansą padaryti tai ko nepadarė ir nedarė LSDP.

Suvažiavimas priėmė manifestą „Išsaugoti ne tik Lietuvos vardą“.

LSDS pirmininku išrinktas Arvydas Akstinavičius, pirmininko pirmuoju pavaduotoju patvirtintas Dainius Paukštė, pavaduotojais – Violeta Linkienė, Gediminas Akelaitis, Tomas Bakučionis, Pranas Noreika, atsakinguoju sekretoriumi – Vaidas Nagreckis.

Artimiausias naujai išrinktos LSDS tarybos posėdis numatytas liepos 10 d. Mažeikiuose. Jo metu bus išrinkta sąjungos valdyba, priimti suvažiavimo rekomenduoti dokumentai šalies ekonominiais, finansiniais klausimais.

A.Akstinavičiaus kalba suvažiavime

V.Linkienė. LSDS veiklos apžvalga


2010-05-26 įvyko LSDS ir kitų organizacijų protesto akcija

Vakar Vilniuje Europos aikštėje prieš savivaldybę, įvyko Socialdemokratų sąjungos, Jungtinio demokratinio judėjimo Vilniaus skyriaus ir profesinės sąjungos „Solidarumas“ inicijuota protesto akcija prieš Vilniaus m. valdžios ketinimus pratęsti šilumos tinklų nuomos sutartį su „Rubikono“ (ICOR) valdoma bendrove „Dalkia“. Renginyje taip pat dalyvavo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai. Nors savivaldybės administracija abejotinais paaiškinimais nedavė leidimo mitingui, tačiau akcijos dalyviai įstatymų leidžiamais būdais aiškiai išreiškė savo protestą. Buvo renkami parašai po peticija „Ne Vilniaus ir valdžios ketinimams pratęsti Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutartį su „Rubikono“ valdoma bendrove“, o savivaldybės pastato viduje prie posėdžio salės 13 val. tarybos narius pasitiko gyvas protestuotojų koridorius su iškeltais reikalavimais: „Gerbiamas tarybos nary, nepaversk gyventojų amžinais Rubikono baudžiauninkais!“. Taip pat buvo įteikti peticijos, kiti visuomenės reikalavimų tekstai.

Protesto akcija buvo sėkminga jau vien ta prasme, kad visuomenė savo aktyviais veiksmais aiškiai parodė, jog neleis sostinėje savivaliauti miesto valdžiai, kuri, beje, nedrįso įtraukti šilumos tinklų tolesnės nuomos sutarties klausimo į šio tarybos posėdžio darbotvarkę.


Lauros Milukienės nuotraukos


2010-05-03 įkurtas LSDS Prienų skyrius

2010-05-03 Prienuose, dalyvaujant LSDS pirmininkui Arvydui Akstinavičiui ir LSDS pirmininko pavaduotojai Violetai Linkienei, įkurtas Socialdemokratų sąjungos skyrius. LSDS Prienų skyriaus pirmininku iš dviejų pasiūlytų kandidatų išrinktas pedagogas Egidijus Visockas, atsakingąja sekretore – Vaida Akelytė.

Porą valandų trukusioje diskusijoje buvo aptarta šalies politinė, ekonominė, socialinė padėtis, tolesni skyriaus organizaciniai ir veiklos klausimai. Sąjungos vadovai atsakė į žurnalistų, susirinkusių dalyvių klausimus. Buvo akcentuotos  pagrindinės LSDS 2008 m. rinkimų programos nuostatos bei pamatinių politikos vertybių, ideologijos svarba – tai kuo LSDS iš esmės skiriasi nuo kitų politinių partijų. Žurnalistės domėjosi ir Socialdemokratinės minties instituto darbu.

Skyriaus narių nusiteikimas leidžia tikėtis, kad Socialdemokratų sąjungos veikla rajone įneš teigiamų permainų Prienų rajono politiniame gyvenime.


2010-03-27 ĮVYKO LSDS TARYBOS POSĖDIS

2010 m. kovo 27 d. įvykusiame Lietuvos socialdemokratų sąjungos tarybos posėdyje buvo priimti du dokumentai – „Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų“ ir „Dėl savivaldos reformos“. Aptarta savivaldybių rinkimų strategija. Nutarta, kad 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimuose LSDS dalyvaus savarankiškai, o rinkimų partneriais bus: JDJ, profesinių sąjungų, NK 95, kitų visuomeninių pilietinių organizacijų atstovai.

2010 m. lapkričio mėnesį numatyta konferencija savivaldybių tarybų rinkimams, o birželio 5 d. Vilniuje vyks LSDS ataskaitinis rinkimų suvažiavimas.


ĮVYKO LSDS MAŽEIKIŲ SKYRIAUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

2010 m. vasario 18 d. įvyko LSDS Mažeikių skyriaus visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo ne tik skyriaus nariai, bet ir svečiai iš visuomeninių organizacijų bei rėmėjai.

Vienas pagrindinių svarstytų klausimų – Mažeikių rajono savivaldybės biudžetas. Buvo nutarta, kad LSDS atstovai taryboje balsuos prieš tokį antisocialinį projektą. Taip pat buvo pritarta LSDS Mažeikių skyriaus pirmininko, tarybos nario Prano Noreikos siūlymui, svarstant rajono taryboje dėl kanceliarinių išlaidų tarybos nariams sumažinimo, pasisakyti už tai, kad reiktų ne sumažinti, o, kuomet yra mažinami etatai darželiuose, mokyklose ir kitur, iš vis atsisakyti tokių išlaidų. Pasak P.Noreikos, net jei taryboje bus priimtas kitoks sprendimas, jis, kaip tarybos narys, atsisakys minėtų išmokų.

Buvo svarstyti artėjančių savivaldybių rinkimų klausimai, sąrašo formavimo principai. Nutarta kas trečią vietą sąraše patikėti profesinių sąjungų ir visuomeninių organizacijų atstovams, tiems, kurie pritaria LSDS programai ir nėra susitepę.

LSDS Mažeikių skyriaus informacija


2010-01-27 Protesto akcija prie Vilniaus miesto savivaldybės

Sostinės gyventojai jau ne kartą viešomis protesto akcijomis aiškiai pareiškė savo nepasitenkinimą ir nepritarimą mero Viliaus Navicko ir jo komandos ruošiamam Vilniaus miesto turto išpardavimui, transporto, komunalinių bei kitų strateginių įmonių privatizavimui. Tačiau sostinės valdžia, tarsi negirdėjusi gyventojų, 2010 m. sausio 18 d.

 
  Į viršų  
     
     
© 2004 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
  Lietuvos socialdemokratų sąjungos būstinė Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2122157, el. paštas: info@lsds.lt