į pagrindinį Rašykite mums
 
 
KAS YRA LSDS?
NAUJIENOS IR AKTUALIJOS
LSDS VEIKLA IR RENGINIAI
DOKUMENTAI, KOMENTARAI
SKYRIAI INFORMUOJA
PROGRAMA
IŠSAUGOTI NE TIK LIETUVOS VARDĄ
ISTORIJA
SOCIALDEMOKRATIJOS ISTORIJOS PUSLAPIAI
IN MEMORIAM
MŪSŲ BIČIULIAI
APIE PROFESINES SĄJUNGAS
KVIEČIAME PRISIJUNGTI
KONTAKTAI
VADOVAI
LSDS Deutsch (German)
LSDS English
FACEBOOK
SOCIALDEMOKRATINĖS MINTIES INSTITUTAS
2012 M. SEIMO RINKIMAI
  RINKIMŲ REZULTATAI
2011 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
2008 M. SEIMO RINKIMAI
SUSIVIENIJIMAS “UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE”
 
  2012 M. SEIMO RINKIMAI
 

 

Nacionalinis susivienijimas “Už Lietuvą Lietuvoje” (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)

Nacionalinis susivienijimas „UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE“ –

Šį kartą Tavo balsas neprapuls!

Rinkimų sąrašo Nr. 10

Nacionalinis susivienijimas “Už Lietuvą Lietuvoje“ sutelkė Sąjūdžio pirmeivius, Nepriklausomybės Akto signatarus, Lietuvos socialdemokratų sąjungą, Lietuvos centro partiją, Tautininkų sąjungą ir Tautos vienybės sąjungą. Tai platus susivienijimas, siekiantis įveikti pagrindinį pavojų – tautos nykimą ir valstybės irimą. Mes sukūrėme pasirinkimo galimybę tiems piliečiams, kurie nusivylė sisteminėmis biudžetinėmis partijomis ir nori būti tikrais savo valstybės šeimininkais. Mes kviečiame vienytis, kad Lietuva išbristų iš itin sunkios padėties. Mūsų pagrindinės nuostatos:

1. Apginsime Lietuvos valstybingumą, Konstitucijos viršenybę ir jos pamatines vertybes, kurios kyla iš pagrindinio šaltinio – Tautos suverenumo bei Tautos valios.  Europos Sąjunga – tai tautinių valstybių bendrija, o ne „viršvalstybė“. Dalyvavimas NATO – būtina, tačiau nepakankama saugumo sąlyga.

2. Laikysimės principo, kad Lietuva – lietuvių tautos namai, o ne pereinamasis kiemas. Mūsų savastį stiprinanti nacionalinė kultūra bei švietimas – pagrindinė mūsų kryptis. Lietuviai liks Lietuvoje, tik jei išsaugos savo istorinę atmintį, dvasinį ryšį su savo kraštu. Lietuvių kalbos apsauga ir puoselėjimas – mūsų ateities garantija. Tausosime kultūrinę ir gamtinę aplinką, dorovę, šeimos tradicijas, sveiką gyvenseną, pagarbą žmogaus orumui ir gyvybei, stabdysime ištvirkimo propagandą. Beje, tokia buvo ir šviesaus atminimo poeto Justino Marcinkevičiaus išsakyta valia.

3. Atkursime moralinį nacionalinės valdžios autoritetą, gaivindami tautos pasitikėjimu paremtą nacionalinę demokratiją, keisdami bankrutavusią oligarchinę politinę sistemą, kurios pagrindiniai bruožai – praraja tarp žodžių ir darbų, atsakomybės ir principų stoka, viešųjų finansų grobstymas. Sieksime kuo didesnio piliečių dalyvavimo priimant sprendimus visuose viešosios politikos lygmenyse ir kuriant valstybės institucijas – pradedant nuo seniūnų rinkimo ir baigiant referendumų organizavimo palengvinimu.

4. Gydysime labiausiai pasiligojusią valstybinės valdžios sritį – teisingumą ir teisėtumą. Stiprinsime priežiūros institucijas, griežtinsime teisėjų ir prokurorų atranką, įvesime tarėjų instituciją ir prisiekusiųjų teismus. Ekonominiams nusikaltimams naikinsime senatį. Keisime šeimos bylų nagrinėjimo tvarką, kad būtų apgintas vaiko orumas ir gerovė.

5. Mažinsime socialinę atskirtį, kuri yra viena iš didžiausių Europoje. Minimalios mėnesinės algos dydis turi užtikrinti paskatas dirbti, o ne pasikliauti socialinėmis pašalpomis. Viešajame sektoriuje mažiausias ir didžiausias atlyginimai neturi skirtis daugiau kaip septynis kartus. Valstybė turi rūpintis pažeidžiamais visuomenės sluoksniais, bedarbystės mažinimu, tolygia šalies regionų plėtra.

6. Grąžinsime valstybės vaidmenį ekonominėje politikoje – vien laisva rinka tautos gerovės nesukurs. Mes už stabilų, savarankišką ir konvertuojamą litą, valstybinio investicinio komercinio banko sukūrimą, kredito unijų stiprinimą. Išsaugosime valstybės žinioje  strateginius valstybės išteklius ir infrastruktūrą. Ribosime žemės pardavimą užsieniečiams. Skatinsime smulkų verslą, kooperaciją, žabosime monopolijų piktnaudžiavimus, plėtosime nacionalinę gamybą bei lietuviškų produktų rinkas.

7. Kursime tokią tvarką, kuri jaunajai kartai sudarytų sąlygas kurti savo šalies ateitį.

VISA ULL RINKIMŲ PROGRAMA

Kandidatų sąrašas

Trumpoji programa

 
   
  Į viršų  
     
     
© 2004 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
  Lietuvos socialdemokratų sąjungos būstinė Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2122157, el. paštas: info@lsds.lt