į pagrindinį Rašykite mums
 
 
KAS YRA LSDS?
NAUJIENOS IR AKTUALIJOS
LSDS VEIKLA IR RENGINIAI
DOKUMENTAI, KOMENTARAI
SKYRIAI INFORMUOJA
PROGRAMA
IŠSAUGOTI NE TIK LIETUVOS VARDĄ
ISTORIJA
SOCIALDEMOKRATIJOS ISTORIJOS PUSLAPIAI
IN MEMORIAM
MŪSŲ BIČIULIAI
APIE PROFESINES SĄJUNGAS
KVIEČIAME PRISIJUNGTI
KONTAKTAI
VADOVAI
LSDS Deutsch (German)
LSDS English
FACEBOOK
SOCIALDEMOKRATINĖS MINTIES INSTITUTAS
2012 M. SEIMO RINKIMAI
2011 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
2008 M. SEIMO RINKIMAI
SUSIVIENIJIMAS “UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE”
 
  IŠSAUGOTI NE TIK LIETUVOS VARDĄ
 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS XXXI SUVAŽIAVIMO MANIFESTAS

2010 06 05

Išsaugoti ne tik Lietuvos vardą

 

Dabartis lemia, kad ši mintis tampa šiandieniniu Lietuvos socialdemokratų sąjungos svarbiausiu uždaviniu. Mums jis reiškia ne tik Europos žemyno žemėlapyje apibrėžtą lopinėlį, turintį Lietuvos vardą, kur dėl netinkamų politikų sprendimų, vietiniai gyventojai ateityje sudarytų mažumą. Šis uždavinys reiškia siekį užtikrinti sąlygas lietuvių tautos gyvybingumui atstatyti, kad lietuvių tauta savo istorinėse žemėse gyventų, dirbtų ir vystytųsi dar ne vieną tūkstantį metų.

Įvertinęs padėtį šalyje, Lietuvos socialdemokratų sąjungos (LSDS) suvažiavimas išreiškia nerimą dėl grėsmės tautos egzistencijai. Tai, ko per šimtus metų mūsų tautai nesugebėjo padaryti okupantai, per du dešimtmečius padarė mūsų rinktų politikų nepamatuoti sprendimai. Nors aplinkui karo veiksmų nėra ir valstybės teritorijos nesiaučia gamtos kataklizmai, neturime maro ar kitų epideminių ligų, tačiau kiekvieną dieną, tarsi karo metais, skaitome Lietuvos netekčių suvestines: tūkstančiai atleistų iš darbo (Lietuvos darbo birža), dešimtys ar šimtai tūkstančių ištisomis šeimomis palikusių savo Tėvynę, išvykstantys aukštos kvalifikacijos specialistai ir jaunimas (Statistikos departamentas), nepaliaujamai augantis skurstančiųjų skaičius (SADM). Kasdien tautos fizinės ir dvasinės jėgos nyksta, o valstybės vaidmuo piliečių gyvenime užima vis mažesnę vietą. Tautiečiai per jėgą vis labiau verčiami tapti pasaulio, t.y. neturinčiais Tėvynės, piliečiais. Šį procesą lemia ir skatina – ne giltinės dalgis, ne ekonomikos krizė, o begalinis valdančiųjų politikų gobšumas ir nebaudžiamumas, visiška jų bejėgystė prieš įsigalėjusius oligarchus. Mūsų politikai su valstybe elgiasi, tarsi Aukso puodą laimėjęs ubagas: reikia ar ne – taškomasi pinigais į visas puses. Kas bus po to – nesusimąstoma. Nuo nepriklausomybės atstatymo politikai nieko nedavė valstybei – tik ėmė ir sėmė. Kai buvo privatizuota pramonė, valdantieji, tapdami savotiškais „politiniais trintukais“, surado dar vieną pelno šaltinį privatininkams: pradėjo kėsintis į valstybės atliekamas funkcijas. Ištrina iš įstatymo iki tol valstybės vykdytą viešąją funkciją, o jos vykdymą perduoda į privatininkų rankas. Taip atsitiko su sveikatos apsauga, švietimu, kultūra, socialiniu draudimu, darbo biržomis ir pan.

Valdantieji, spręsdami krizės suformuotus iššūkius, sąmoningai supainiojo prioritetus ir valstybės vaidmenį suvokė kaip sistemą, privalančią tarnauti valdantiesiems, stambiajam verslui bei monopolistams su oligarchais. LSDS nuomone – tai nedovanotina klaida, nes ignoruojamas klasikinės valstybės pagrindas – piliečiai. Jau dveji metai, kaip visi sprendimai, prisidengiant kovos su ekonomikos krize vėliava, priimami aukščiau išvardintų klanų labui. Drastiškas gyventojų pajamų sumažėjimas, nedarbas, žmonių įsiskolinimai bankams, priverstinė, visus protingumo kriterijus viršijusi emigracija, suklestėjęs šešėlinis sektorius, auganti korupcija, nuolat brangstantys energetiniai resursai, valstybinio sektoriaus, teikusio viešąsias paslaugas, privatizavimas ir valstybės įsipareigojimų piliečiams mažinimas, suvešėjusi teisėsaugos institucijų degradacija ir tuo pat metu užtikrinamas stambiojo monopolinio verslo struktūrų grynasis pelnas rodo, jog Lietuvos valdantieji iš krizės duobės lipa tik neturtingiausiųjų sąskaita.

LSDS savo programiniuose dokumentuose seniai siūlė kitokį „ėjimo iš ekonomikos krizės“ būdą, kai kiekvienas pilietis, priklausomai nuo gaunamų pajamų ir turimo kapitalo, įneša tautos labui ir valstybės ateičiai proporcingą indėlį. Tokia mokestinė sistema sunkmečiu ne tik civilizuotu būdu gelbėtų valstybę, bet ugdytų ir pilietiškumą. LSDS siūlė įvesti progresinius pajamų bei prabangaus nekilnojamo turto mokesčius, paskelbti kovą šešėliniam verslui pašalinant priežastis smulkiam verslui trauktis į šešėlį, netaikyti senaties termino sunkiems ekonominiams finansiniams nusikaltimams. Deja, šiuos pasiūlymus ignoravo ne tik dabartiniai, bet ir buvusieji prie valstybės vairo politikai. Ir kaip reikia šiandien vertinti faktą, kai dalį tų pačių priemonių siūlo Tarptautinis valiutos fondas (TVF)? LSDS Suvažiavimas mano, kad visuomenė vis geriau supranta, kad toks delsimas buvo ir yra nusikalstamas piliečių atžvilgiu.

LSDS suvažiavimas pareiškia, jog dabar, norint įveikti krizę, vien aukščiau paminėtų priemonių ekonomikoje jau nebepakaks. Būtini pokyčiai ir kitur ir, visų pirma – politinėje sistemoje. Nori to politikai ar ne, bet, vardan valstybės ir tautos ateities, jie privalo pasidalinti valdžia su tauta. Tam būtini ne tik referendumai, sugrąžinant tautos valiai suvereno teises. Taip pat būtina priimti iš esmės naują Politinių partijų veiklos finansavimo įstatymą, užtikrinantį kovos su korupcija politikoje priemones, draudžiant naudoti partijų veikloje juridinių ir fizinių asmenų aukas, užtikrinant lygias teises kovoti rinkimuose, ne tik seiminėms, bet ir už Seimo ribų esančioms politinėms jėgoms, taip pat „išvalyti“ politinę sistemą, panaikinant  savivaldybių ir Seimo rinkimuose nedalyvaujančias ir faktiškai „mirusias“ politines jėgas. Savo atsakomybę prieš piliečius ir valstybę turi permąstyti ir ketvirtoji valdžia – visų rūšių masinės informacijos priemonės, kurių įvaizdį galima apibrėžti taip: tai – laisvė be atsakomybės (sau, tautai, valstybei).

Kaip laisvės negali būti be atsakomybės, taip individo ar juridinio asmens teisės ar turimos privilegijos negali egzistuoti be pareigų. Teisių ir pareigų vienybė – kiekvienos demokratiškos valstybės egzistavimo pagrindas. LSDS yra įsitikinusi: privatizavimas galimas tik tada, jeigu jis atneša naudą visai visuomenei, o ne atskirai jos grupei. LSDS nutrauks ydingą praktiką, kai verslui mažinami pelno mokesčiai, jam neprisiimant jokių įsipareigojimų visuomenei.

Tautai ir demokratijai būdinga kolektyvinė dvasia, nes čia egzistuoja ir rutuliojasi patys įvairiausi tarpusavio ryšiai. Todėl saitus, visus mus jungiančius ir vienijančius į tautą, turi stiprinti visi: politikai – priimdami politinius sprendimus, vyriausybė – įgyvendindama įstatymus ir užtikrindama tvarką šalyje, darbdaviai – civilizuotai organizuodami darbą per santykius su darbuotojais ir mokant mokesčius valstybei, masinės informacijos priemonės – teikdamos visuomenei būtiną informaciją, piliečiai – tarpusavio santykiuose ir santykiuose su valstybe, o valstybė – su visais, t.y. visais piliečiais. Tuomet, kai tikras Lietuvos pilietis laisvę supras kaip savanorišką tapatinimąsi su bendrais reikalais, dėl Lietuvos ateities galėsime būti ramūs. Neveltui būtent į šių ryšių nutraukimą visus savo veiksmus orientuoja globalistų ambasadorius Lietuvoje – laisvosios rinkos institutas. Pagal jų teorijas dabartinis pasaulis yra pakeliui į vieną pasaulinę valstybę, kurioje nebus tautų, kalbų, lyčių ir kitokių panašių „problemų“.

Lietuvos socialdemokratų sąjunga kviečia fizinio ir protinio darbo žmones, mokslininkus, studentus, pensininkus, kuriems priimtinos mūsų mintys, prisijungti prie LSDS ir kartu imtis sunkaus, bet garbingo ir kūrybingo darbo – valstybės stiprinimo.

Turime žinoti: Lietuvos ateitis prasideda čia ir dabar. Todėl dabartinė padėtis esanti Seime, kai pozicija subyrėjusi, o opozicija nedrįsta imtis atsakomybės, siekdama pratęsti nieko neveikimo laikotarpį iki kadencijos pabaigos, lieka viena išeitis – priešlaikiniai rinkimai į Seimą. Šios politinės agonijos toleravimas ir nieko nedarymas Lietuvą paprasčiausiai išsprogdins. Ir jeigu Seime esančios politinės jėgos to nesupranta, rūpindamasi Lietuvos gerove, priešlaikinių rinkimų idėją turėtų suformuluoti Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tokį Prezidentės žingsnį LSDS sveikintų ir jį palaikančių balsų visuomenėje rastųsi tikrai nemažai.

 
   
  Į viršų  
     
     
© 2004 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
  Lietuvos socialdemokratų sąjungos būstinė Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2122157, el. paštas: info@lsds.lt