į pagrindinį Rašykite mums
 
 
KAS YRA LSDS?
NAUJIENOS IR AKTUALIJOS
LSDS VEIKLA IR RENGINIAI
DOKUMENTAI, KOMENTARAI
SKYRIAI INFORMUOJA
PROGRAMA
IŠSAUGOTI NE TIK LIETUVOS VARDĄ
ISTORIJA
SOCIALDEMOKRATIJOS ISTORIJOS PUSLAPIAI
IN MEMORIAM
MŪSŲ BIČIULIAI
APIE PROFESINES SĄJUNGAS
KVIEČIAME PRISIJUNGTI
KONTAKTAI
VADOVAI
LSDS Deutsch (German)
LSDS English
FACEBOOK
SOCIALDEMOKRATINĖS MINTIES INSTITUTAS
2012 M. SEIMO RINKIMAI
2011 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
2008 M. SEIMO RINKIMAI
  LSDS PROGRAMOS PRINCIPAI
  LSDS programa “LIETUVOS ATEITĮ GINAME ŠIANDIEN”
SUSIVIENIJIMAS “UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE”
 
  2008 M. SEIMO RINKIMAI
 

Arvydas Akstinavičius,
Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas
2008-10-21

Apie rinkimus, vertybes ir pasirinkimą

Spalio 12 d. įvykusiuose Seimo rinkimuose, palyginus su 2004 m., Socialdemokratų sąjunga gavo 2,7 karto daugiau balsų, tačiau savo atstovų būsimame Seime neturės. Visgi būtina pažymėti, kad būtent tie beveik 11 tūkstančių rinkėjų, balsavusių už pamatines politikos vertybes ir esminius pokyčius, paremtus konkrečiais siūlymais, skirtingai nuo daugumos kitų, emocijomis ar išskaičiavimu paremto balsavimo, demonstravo sąmoningumą, atsakomybę bei politinę brandą. Mes nuoširdžiai dėkingi visiems, palaikiusiems principingą Socialdemokratų sąjungos poziciją.

Tenka pripažinti, kad būtent LSDS principingumas rinkimuose atsisuko prieš mus pačius. Tai, kad puoselėjome idėjinį tapatumą, nepriimdami į sąrašą su socialdemokratine politika nieko bendra neturinčių žvaigždžių, tai, kad atsisakėme atlygiu suinteresuotos finansinės paramos, tai, kad dirbome konkrečius darbus – rinkome parašus referendumui bei kalbėjome argumentų ir faktų kalba, o ne gražiais plakatais iš apšviestų reklaminių stendų – nebuvo įžvelgta, suprasta ir įvertina rinkėjų. Tik tiems, kurie balsavo už LSDS, tai buvo vertybė.

Negalime pateisinti tų, kurie rinkimų dieną elgėsi neatsakingai ir liko tik gyventojais, bet taip ir netapo Lietuvos piliečiais. Tokiu būdu jie sudarė prielaidą ir būsimų valdžių savivalei.

Socialdemokratų sąjunga kvietė visus į rinkimus teigdama, kad valstybės piliečių sunki padėtis reikalauja sutelktų pastangų, norint ją keisti. Sutelktos pastangos – tai ne tik atėjimas prie urnų rinkimų dieną, tai ir kiekvieno rinkėjo mąstymo, įsiklausymo, argumentų ir faktų palyginimo pastangos. Deja, jų buvo per mažai.  Galima manyti, kad gyventojai jaučiasi pakankamai patenkinti esama padėtimi ir jiems nereikia pokyčių. Tačiau kažkieno į rinkėjų lūpas įbrukta klišė, neva „nėra už ką balsuoti“, negali būti pasiteisinimu – nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

Savo programoje Socialdemokratų sąjunga ragino apsibrėžti kokiu keliu eisime, kokią valstybę kursime ir siūlė socialinę teisinę Gerovės valstybę. Tuo tarpu kitos partijos kalbėjo tik apie kažkokias permainas, bet nepateikė nei valstybės modelio, nei strateginės raidos, nei vizijos. Kita vertus, kokios permainos mūsų gali laukti, jei per 18 nepriklausomybės metų visų Vyriausybių, nesvarbu kaip jos besivadintų, vykdytą dešiniąją, liberalią, laisvosios rinkos dogmomis paremtą, politiką „keis“ tokio pat turinio dešinioji politika? Todėl labai tikėtina, kad būsimo Seimo bei Vyriausybės „permainos“ apsiribos tik „gaisrų gesinimu“, interesų grupių klausimų sprendimu atidirbant už milijonines investicijas į rinkimų kampaniją ir pan. Akivaizdu, jog rinkėjai eilinį kartą liks nusivylę savo (ne)pasirinkimu. Kuo šis nusivylimas gali virsti, parodys laikas.


NUOMONĖS, KOMENTARAI, INTERVIU


Garbingą socialdemokratų vardą puoselėjo ir garbingi žmonės: Steponas Kairys, Kipras Bielinis, profesoriai – broliai Biržiškos – tokių žmonių trūksta mūsų valstybės gyvenime. Šiandien esu su tais, kurių principinga pozicija suteikia viltį ir tikėjimą socialdemokratijos ir Lietuvos ateitimi – Lietuvos socialdemokratų sąjunga.

Maestro, prof. Saulius Sondeckis


Korupcija neatsirado dabar. Su ja visados reikėjo kovoti, reikia šiandien, reikės rytoj. Ar pastebėjo rinkėjai tai, kad apie korupciją daugiausiai rėkia tie, kurie yra labiausiai korumpuoti? Ar pastebėjo jie tuos, kuriuos dar niekuomet nebuvo įtraukęs joks korupcijos skandalas? Kada kuo nors buvo apkaltinti žmonės, priklausantys Socialdemokratų sąjungai? Ką galima prikišti ne vieną kadenciją Seime buvusiems jos nariams? Šių žmonių prireikė kitoms partijoms ir jais jos sustiprino savo gretas, bet tai Socialdemokratų sąjungos nesužlugdė. Reikėtų savęs paklausti: kodėl pasitikinčių jais šie žmonės neapvilia? Gal tokia nekorumpuota partija neapvils rinkėjų ir šiandien, kaip jos žmonės neapvildavo jų anksčiau?

Istorikas, prof. Edvardas Gudavičius


LSDS – ištikima socialdemokratinėms vertybėms politinė organizacija. Būtų svarbu, kad jos atstovų patektų į Seimą, kur jie galėtų  paremti kairiąją politiką, kurios Lietuvoje labai stinga. Norisi pasveikinti prisijungusius krikščionis demokratus, kuriuos su socialdemokratais sieja  artima socialinė programa.

Literatūrologė, prof. Vanda Zaborskaitė


Prasidėjus naujam rinkiminiam prekymečiui darosi vis sunkiau pasirinkti. Jau vien partijų pavadinimai kelia didžiulę sumaištį. Šiaip Žmogus dažnai nesigaudo, kiek yra tų partijų su soc-, dem- ir kitomis prielipomis. Ar tarp jų gali būti atpažinta partija, kuri iš tikrųjų laikosi socialdemokratinių principų? Turiu mintyse man labiausiai imponuojančią Švedijos socialdemokratų partiją. Juk turi ir Lietuvoje turi atsirasti partija, kurios pavadinimas sutaptų su jos programa. Pagaliau gal ši – Lietuvos socialdemokratų sąjunga? Ar nereikėtų jos išmėginti valdžia? Dabar Lietuvoje nėra nei kairės, nei dešinės, tai ir jos politika veikia kaip žmogus be abiejų rankų.

Poetas Marcelijus Martinaitis


Lietuva ir jos žmonės neatsistos ant kojų kol šalyje nebus tikros socialdemokratų partijos. Socialdemokratais pasivadinęs A.Brazausko klanas niekada nesirūpins iš savo darbo gyvenančiais ir vargstančiais žmonėmis. Nustokime remti veidmainius ir pagaliau atsipeikėkime. Lietuvoje yra tikri socialdemokratai – jeigu rinkėjui rūpi savo ir vaikų ateitis, patarčiau balsuoti už Lietuvos socialdemokratų sąjungą.

Filosofas, prof. Vytautas Radžvilas


Arvydas Akstinavičius,
Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas
2008-10-10

Tai ką dabar matome šių LR Seimo rinkimų metu,  panašu į neseniai vykusius  parlamento rinkimus Rusijoje ar ką tik pasibaigusius Baltarusijoje. Panašu, nes vyrauja valdžios ir Seimo partijų diktatas – tik jos iš oligarchų užsitarnautos finansinės paramos bei iš mokesčių mokėtojų paimtų dotacijų puikuojasi pakelių stenduose, dienraščių puslapiuose ir pan. Opozicija, kokia ir yra Lietuvos socialdemokratų sąjunga, kaip ir aukščiau paminėtose valstybėse yra naikinama, kad netrukdytų oligarchams bei naujajai nomenklatūrai parazituoti valstybės ir trijų milijonų piliečių sąskaita.

LSDS nėra politikos naujokė. Mūsų ištakos siekia 1896-uosius metus. Socialdemokratų sąjungos kandidatų sąrašo numeris 16 mums simbolizuoja Lietuvos valstybingumo atkūrimą – Vasario 16-ąją į kurią atkakliai ir pasiaukojamai vedė socialdemokratų patriarchas Steponas Kairys su bendraminčiais. Tam tikra prasme esame išbandyti valdžia – penki LSDS atstovai įvairiu laikotarpiu buvo LR Seimo nariai,  mūsų žmonės buvo ir yra savivaldybių tarybų nariai. Niekas negali turėti priekaištų, kad ji pralobo iš politinės veiklos, kažką privatizavo ar dalyvavo įtartinuose sandoriuose. Valdžia mums tėra tik priemonė įgyvendinti savo idėjas ir programą, bet niekados nebuvo ir netaps gyvenimo būdu. Priešindamiesi LSDP-LDDP susijungimui ir siekdami išsaugoti socialdemokratines vertybes bei principus susibūrėme po Socialdemokratų sąjungos vėliava. Nesiveržiame į valdžią bet kokia kaina, neapgaudinėjame rinkėjų ir nekalbame to, ką galbūt jiems būtų malonu girdėti. Siūlome tai, ko svarbiausiai reikia valstybei ir jos piliečiams. Nuo  kitų partijų skiriamės dar ir tuo, kad esame vienintelė kairioji socialdemokratinė politinė organizacija, kurios pavadinimas atitinka turinį. Skiriamės dar ir tuo, kad mums svarbi ideologija, politinė moralė, atsakomybė, principingumas, sveikas idealizmas.

Europa iš karo griuvėsių kilo eidama socialdemokratiniu keliu, paremtu socialiniu teisingumu ir visuomenės solidarumu. Pilieti, neišmesk savo balso tuščiai, nes Seimo partijos eilinį kartą tik savanaudiškai juo pasinaudos. Rinkis tuos, kurie padės silpnesniems ir tiems, kuriems pasisekė mažiau. Tai padaryti gali ne tie, kurie susikrovė milijonus, bet tie, kurie stiprūs savo valia ir įsitikinimais. Drąsiai, nedvejodamas rinkis Socialdemokratų sąjungą. LSDS net ir neturėdama savo atstovų Seime savo darbais įrodė, kad buvo aktyviai veikianti politinė organizacija. Socialdemokratų sąjungos rinkimų sąrašas Nr. 16 vienija ne tik sąjungos narius, bet ir mokslo bendruomenės, profesinių sąjungų, visuomeninių organizacijų bei krikščioniškosios politinės krypties atstovus.


Arvydas Akstinavičius: LSDS – tikrieji socialdemokratai

Balsas.lt

Artėjant Seimo rinkimams „Balsas.lt“ toliau kalbina pretenduojančių patekti į parlamentą partijų lyderius. Šį kartą į portalo spec. korespondento Tomo Čyvo klausimus atsako Lietuvos socialdemokratų sąjungos (LSDS) pirmininkas Arvydas Akstinavičius. 

– Esate partija, kuri dar nebuvo valdžioje, nors keli Jūsų nariai yra buvę parlamentarais. Ar žmonės balsuodami už Jus tiesiog nepraras balsų, jei neįveiksite 5 proc. barjero?

– Tikriausiai esame vienintelė partija, kurią tam tikra prasme išbandė ir valdžia, ir laikas, ir pats politinis gyvenimas. Penki LSDS nariai įvairiose kadencijose yra buvę Seimo nariais, turime atstovų savivaldybių tarybose. Nė vienam iš jų niekas negali prikišti, kad pasinaudojo ar piktnaudžiavo deputato mandatu, dalyvavo kažkokiose privatizacijose ar kituose neskaidriuose sandoriuose. Šios kadencijos Seime savo atstovų neturėjome, tačiau išlikome aktyviai veikiančia politine organizacija, teikiančia siūlymus, įstatymų pataisas ir pan. LSDS politika visą laiką buvo paremta pamatinėmis politikos vertybėmis: ideologija, politine morale, atsakomybe, principingumu, sveiku idealizmu bei laisvės, socialinio teisingumo, solidarumo principais. Tokios tikros socialdemokratinės politikos per 18 nepriklausomybės metų dar nebuvo.

PLAČIAU


Violetos Linkienės interviu laikraščiui “XXI amžius”
2008-09-29

Laikas nutraukti laukinio liberalizmo laikotarpį

Mes manome, kad kiekviena politinė jėga ir kiekvienas politikas privalo būti sąžiningas Lietuvos valstybės, kiekvieno jos gyventojo atžvilgiu  ir vadovautis politine morale, atsakomybe, ideologija, sveiku idealizmu.  Gal todėl S.Kairio bendražygių Jackaus Sondos-Sondeckio ir Kipro Bielinio giminaičiai yra ne Brazausko LSDP, o Socialdemokratų sąjungos nariai (prof. Sauliaus Sondeckio šeima, Jurgis Bielinis).
PLAČIAU


Elena Aronštamienė (Vokietija)
2008-09-29

Renkuosi politikus, kurie Seime atstovaus mano interesams

Garbinga ir labai įpareigojanti teisė

Artėja  rinkimai į LR Seimą, kuriuose dalyvaus ir užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai. Nemažai žmonių, netgi gyvenančių Lietuvoje, padejuoja, kad yra sunku apsisipręsti už ką balsuoti, ką rinkti. Na o užsienyje gyvenančiam žmogui yra dar sudėtingiau, jam reikia dar daugiau pastangų, kad susigaudytų politinėje Lietuvos situacijoje, suprastų politinių Lietuvos partijų ir sąjungų programas. Tuo labiau, kad partijų daug, o jų pavadinimai net ne visų atspindi jų kryptį, tikslus ir todėl klaidina rinkėją, nes pavadinimas sako viena, o veikla, deja, visai ką kita. Tikrai yra sunku suprasti, kuri politinė partija kokią žmonių grupę atstovauja, kokius žmonių interesus gina, nes dažniausiai partijos atstovauja (kaip įrodė jų darbai) tik asmeniniams partijos vadovo arba ją remiančios ir valdančios finansinės grupuotės interesams.
PLAČIAU


Albertas Žilinskas, disidentas, buvęs politinis kalinys
2008-09-12

Rinkime prof. B. Genzelį!

Prof. Bronius Genzelis savo nepriklausomu nuo valdiškų kanonų mąstymu žinomas jau nuo tarybų valdžios metų. Iš universitetinių katedrų tribūnos bei spaudos leidiniuose jis skleidė objektyvias mokslo tiesas, dažnai nesutampančias su oficialiomis dogmomis. Tai ryški asmenybė tarp tautinės savimonės ir demokratinių idėjų propaguotojų.

Be viešos veiklos tarybinės imperijos laikais profesorius turėjo tamprius ryšius su Lietuvos disidentiniu judėjimu, gaudavo nelegaliai leidžiamą literatūrą, teikdavo vertingas pastabas.

Susilpnėjus politinei priespaudai, profesorių B.Genzelį matome tarp pačių aktyviausių Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių. Savo veikloje jis pasižymi kaip tvirtas nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjas ir jos interesų gynėjas bei socialdemokratinių idėjų propaguotojas.

Skelbdamas socialinio teisingumo ir demokratijos idealus, profesorius nevengia aštrios kovos su politiniais priešininkais, tačiau visada išlieka korektiškas, nesivelia į barnius, priešininkų neįžeidinėja, oponentų atakas atremia svariais argumentais.

Neabejoju, kad išrinktas į Lietuvos Seimą prof. B.Genzelis būtų ypač reikalingas, sprendžiant įsisenėjusias aukštojo mokslo, švietimo ir, apskritai, kultūros plėtros problemas.

Sėkmės rinkimuose, profesoriau!


Profesorius Bronislovas Genzelis
2008-09-10

Kas verčia mane vėl  grįžti?

Kas verčia mane vėl  grįžti?  Pagrindinis veiksnys – matymas, kaip mūsuose į  politiką  braunasi   asmenys, turintys rimtų problemų su teisėtvarka (tokio fenomeno nežino nei viena demokratinė šalis) ir veikėjai, kuriems Lietuvos nepriklausomybė buvo ne prie širdies.
PLAČIAU

 


 
   
  Į viršų  
     
     
© 2004 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
  Lietuvos socialdemokratų sąjungos būstinė Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2122157, el. paštas: info@lsds.lt