į pagrindinį Rašykite mums
 
 
2011 M. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI
2 % SKIRKITE PARAMAI
NAUJIENOS IR AKTUALIJOS
LSDS VEIKLA IR RENGINIAI
SKYRIAI INFORMUOJA
DOKUMENTAI, KOMENTARAI
PROGRAMA
IŠSAUGOTI NE TIK LIETUVOS VARDĄ
ISTORIJA
SOCIALDEMOKRATIJOS ISTORIJOS PUSLAPIAI
IN MEMORIAM
MŪSŲ BIČIULIAI
KVIEČIAME PRISIJUNGTI
SOCIALDEMOKRATINĖS MINTIES INSTITUTAS
APIE PROFESINES SĄJUNGAS
2008 M. SEIMO RINKIMAI
KONTAKTAI
VADOVAI
PRAŠOME PAREMTI
LSDS Deutsch (German)
LSDS English
 
  NAUJIENOS IR AKTUALIJOS
  2010 11 22  
 

Dėl padėties valstybėje

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS KONFERENCIJOS PAREIŠKIMAS

Dėl padėties valstybėje

Vilnius
2010-11-20

Jau kelinti metai iš eilės Lietuvoje fiksuojami didžiausi Europos Sąjungoje iš jos išvykstančių piliečių srautai. Pagal jų dydį Lietuva, ko gero, patenka į pirmą penketuką pačių nepalankiausių gyvenimui vietų sąrašą pasaulyje. Nežiūrint į tai, vyriausybės veiklos metinėje programoje pasisakymų emigracijos tema, įvardijant ją kaip problemą šalies vystymuisi ir ateičiai, nerasime. O visai neseniai Ministras pirmininkas Andrius Kubilius skaitydamas paskaitą Tarptautinėje verslo mokykloje prisipažino, kad jo vyriausybė neturi „stebuklingų priemonių emigracijai sustabdyti“. Matyt, reaguojant į savo bejėgiškumą, valdantieji patvirtino „Globalios Lietuvos“ strategiją, kuri tarsi sako: Lietuva nesirūpins savais piliečiais Lietuvoje tol, kol šie iš jos neišvyks…

Lietuvos socialdemokratų sąjunga mano, kad stebėtis dėl dabartinės koalicijos veiksmų ir dėl esamos padėties valstybėje nereikėtų. Tretieji metai valdžioje aiškiai įrodo, kad koalicinė vyriausybė nuosekliai įgyvendina kertinį savo politikos tikslą – Lietuvos valstybę paversti ir valdyti ją pagal uždaros akcinės bendrovės (UAB) principus. Ši politika įgyvendinama įžūliai ir brutaliai, nesiskaitant nei su žmonėmis, nei su priemonėmis. Juk pagal UAB nuostatus, įmonė piliečių neturi. Ten – tik darbo jėga, kuri UAB arba reikalinga ir naudinga, arba ne. Nereikalingi darbuotojai UAB yra balastas, todėl jie nedelsiant atleidžiami ir, geriausia, be išeitinių. Be to, UAB bedarbiams pašalpų nemoka, todėl, pasak vieno mokslininko, UAB kovoja ne su nedarbu, o paskelbė karą darbo neturintiems asmenimis. Pagrindinė kovos su nedarbu priemonė ir didžiausias džiaugsmas UAB vadovams yra keliomis dešimtosiomis procento sumažėjęs nedarbas ir visai  nesvarbu, kad tai pasiekta Lietuvą palikusių piliečių sąskaita. O čia į bendrą valdančiųjų jėgų chorą įsijungia ir stambaus verslo balsai, pareiškiantys, jog jiems geresni įvežtiniai užsieniečiai nei savi piliečiai. Tuo tarpu vis senstanti ir dar protaujanti visuomenės dalis su nerimu ir nekantrumu laukia naujos Sodros reformos „koncepcijos“ paskelbimo, kuri, jau dabar aišku, bus orientuota į kovą su pasekmėmis, bet ne Sodros krizę sukėlusiomis priežastimis – priimtais politiniais sprendimais. LSDS nuomone, pagrindinis Sodros atgaivinimo planas: naujų darbo vietų kūrimas, t.y. naujų mokesčių mokėtojų atsiradimas – ignoruojamas. Nesprendžiami nepamatuotai ir neatsakingai užkrautų Sodrai įpareigojimų (motinystės išmokos, pervedimai į privačius pensijų fondus, papildomos pensijos) panaikinimas ar jų perkėlimas į valstybės biudžeto finansuojamą sritį. Valdantiesiems teliko dar „sutvarkyti“ valstybės tarnybą, paverčiant valstybės tarnautojus nemąstančiais robotais,  pasirengusiais prisiimti visą atsakomybę už politikų padarytas nesąmones ir nuodėmes – ir visi valdančiųjų arba laisvosios rinkos instituto deklaruojami tikslai bus įgyvendinti. Prie to dar pridėkime jų požiūrį į pavardžių rašymą bei poziciją dėl valstybinės vėliavos iškėlimo.

LSDS stebina parlamentinės opozicijos pozicija arba tiksliau jos nebuvimas: valstybė naikinama akyse, o reakcijos iš jos pusės – jokios. Tokia pozicija, LSDS nuomone, yra tolygi pritarimui valdančiųjų veiksmams ir bendradarbiavimui su jais. Tai visiškai diskredituoja aukščiausias valdžios struktūras, įskaitant ir Prezidento instituciją. Žaidimas „silpna vyriausybė ir gera bei stipri Prezidentė“ gali baigtis tuo, ką jau kartą teko patirti mūsų tėvams – Lietuvos valstybingumo praradimu. Dėl šių priežasčių LSDS pasisakė ir pasisako už pirmalaikius Seimo rinkimus.

LSDS eilinį kartą atkreipia visuomenės dėmesį į tai, kad Seime esančios politinės jėgos yra nesavarankiškos, tapo priklausomos ir suaugo su stambiuoju verslu bei žiniasklaidos priemonių savininkais. O tai reiškia oligarchijos Lietuvoje atsiradimą ir įsitvirtinimą. Oligarchija paralyžiuoja normalios politinės sistemos funkcionavimą: politikai daugiau dėmesio skiria jų partijų veiklą finansuojančiam kapitalui ir jo sukurtiems klanams aptarnauti nei valstybės ir jos žmonių interesų atstovavimui.

Pirmalaikiai rinkimai yra reikalingi dar ir tam, kad į Seimą atėjusios naujos politinės jėgos įvykdytų šiuos pažadus:

·                    Pakeisti partijų ir rinkimų kampanijų finansavimo įstatymą, partijas ir politikus atsiejant nuo suinteresuotų verslo grupių įtakos.

·                    Mokesčių sistemoje įvesti progresinį principą (PGPM, dividendai, pelnas ir kt.).

·                    Įteisinti nekilnojamojo turto mokestį (taip pat taikant progresinį principą) bei visuotinį pajamų išlaidų ir turto deklaravimą.

·                    Priimti Baudžiamojo kodekso pataisas dėl senaties termino netaikymo sunkiems ekonominiams finansiniams nusikaltimams, įkurti valstybinį komercinį banką ir t.t.

·                    Stiprinti piliečių įtaką susiklosčiusiai politinei sistemai bei politikų sprendimams ir keisti Referendumų įstatymą.

 

Šie sprendimai Lietuvai būtini kaip oras ir vanduo gyvybei. Tai šansas Lietuvos valstybei, išvengiant socialinių kataklizmų, sugrįžti prie europietiškos demokratinės valstybės vystymosi normų bei įveikti pasaulinės ekonominės krizės pasekmes šalyje.

 

Lietuvos socialdemokratų sąjunga taip yra parengusi ir emigracinės bangos mažinimo priemonių planą, kuris užtikrintų Lietuvos piliečių pasirinkimą gyventi Tėvynėje.

 

  • Kol emigracijos iš Lietuvos mastai sumažės iki pasaulinio vidurkio, Seime įsteigti nuolatinį Migracijos reikalų komitetą, kuris vertintų Seime priimamų teisės aktų galimą įtaką emigracijos procesams bei periodiškai svarstytų Vyriausybės patvirtintų priemonių, skirtų emigracijos mažinimo klausimams, vykdymą bei vertintų jų efektyvumą.
  • Atgaivinti Ekonominės migracijos komisijos veiklą.
  • Kol nedarbo lygis Lietuvoje sumažės iki ES vidurkio, uždrausti darbo jėgos įvežimą iš trečiųjų šalių į tuos ūkio sektorius, kuriuose gali ir turi dirbti Lietuvos piliečiai.
  • Siekiant darbuotojų atlyginimų padidinimo, sieti darbdavio gaunamą pelno dydį su įmonėje dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo dydžiu.
  • Vyriausybei pareikšti iniciatyvą, kad darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos, kaip socialiniai partneriai, per metus susitartų ir parengtų darbo apmokėjimo sistemą įvairiems gamybiniams sektoriams ir po to dvišaliais susitarimais jas įteisintų. Kuriant minėtą sistemą turėtų būti įvertintas darbuotojo indėlis į sukuriamo produkto pridėtinę vertę bei atsižvelgta į intelektinio ir fizinio darbo apmokėjimų skirtumus (Vyriausybė skatintų šias organizacijas naudotis senųjų ES šalių patirtimi).
  • Vyriausybei, atstovaujančiai šalies piliečius, įvertinti gyvenamųjų namų statybai ar būsto įsigijimui bankuose paimtus kreditus bei jų grąžinimo sąlygas ir organizuoti derybas su bankais, kad kredito gavėjams paskolų grąžinimo sąlygos būtų palengvintos.
  • Imtis priemonių peržiūrėti šiuo metu be socialinių partnerių sutikimo įteisintas darbo rinką liberalizuojančias, bet neadekvačias ir emigraciją skatinančias priemones.
  • Vykdydama emigraciją mažinančias priemones, Vyriausybė privalo suprasti, kad išvykimas šeimomis, vaikų išsivežimas į užsienį – tiesus kelias į saitų nutraukimą su Tėvyne. Lietuvos piliečių nuolatinė gyvenamoji vieta net ir globalizacijos sąlygomis turi būti Lietuva.
  • Vyriausybė turėtų įteisinti nuostatas, kad laikinai išvykę Lietuvos piliečiai iškart netaptų emigrantais, kaip yra dabar, o iki 5 metų jiems turėtų būti suteiktas „laikinai išvykusiojo“ statusas. Organizuoti diskusiją ir apsibrėžti – ar ES laisvo asmenų judėjimo teritorija, visuose ES teisės aktuose įvardijama kaip vieninga ekonominė bei socialinė erdvė, turi būti laikoma emigracine zona?

Dabar apsispręsti dėl artimiausios Lietuvos ateities turi kiekvienas pilietis, kiekviena bendruomenė bei nevalstybinė organizacija, siejanti save su Lietuvos valstybe.

 

 
     
  Atgal į naujienų puslapį  
     
© 2004 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
  Lietuvos socialdemokratų sąjungos būstinė Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2122157, el. paštas: info@lsds.lt