į pagrindinį Rašykite mums
 
 
NAUJIENOS IR AKTUALIJOS
LSDS VEIKLA IR RENGINIAI
DOKUMENTAI, KOMENTARAI
PROGRAMA
ISTORIJA
VADOVAI
KONTAKTAI
KVIEČIAME PRISIJUNGTI
SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI 2007
MŪSŲ BIČIULIAI
SOCIALDEMOKRATINĖS MINTIES INSTITUTAS
APIE PROFESINES SĄJUNGAS
IN MEMORIAM
LSDS Deutsch (German)
LSDS English
REFERENDUMAS
SOCIALDEMOKRATIJOS ISTORIJOS PUSLAPIAI
 
  NAUJIENOS IR AKTUALIJOS
  2007 03 14  
 

Dėl galimo LSDS ir LSDP bendradarbiavimo

Lietuvos Socialdemokratų sąjungos pirmininko Arvydo Akstinavičiaus pareiškimas

„Dėl galimo LSDS ir LSDP bendradarbiavimo“

2007m. kovo 14 d.
Vilnius

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodo publikacijos, kurių autoriai siūlo vienyti Lietuvos kairiąsias jėgas arba pradėti joms bendradarbiauti.

Lietuvos socialdemokratų sąjunga ne kartą yra išdėsčiusi savo kritišką nuomonę dėl Algirdo Brazausko LSDP vykdomos liberalios dešiniosios politikos, atstovaujančios turtingųjų ir stambaus kapitalo interesams. Premjeras Gediminas Kirkilas ir jo vadovaujamas ministrų kabinetas akivaizdžiai tęsia savo pirmtako veiklą. Tenka pažymėti, kad dėl socialdemokratinės politikos  nevykdymo savo partijos vadovybę bei vyriausybę kritikuoja ir garbūs LSDP nariai. Deja, ir toliau  tęsiama nepagrįsta strateginių objektų privatizacija, vykdomas pastovus siauro savųjų rato interesų protegavimas, ignoruojamas viešo visuomenės intereso atstovavimas, vengiama įteisinti  gyventojų pajamų progresinį bei turto mokesčius, o socialinių rodiklių blogėjimas ir socialinės atskirties didėjimas kelia įtarimą dėl A.Brazausko partijos pavadinimo neatitikimo jos turiniui jau ne šalies, o ES lygiu.

Prieš šešerius metus įvykusios LSDP-LDDP jungtuvės patvirtino mūsų nuogąstavimus, kad Demokratinė darbo partija  tik pasinaudos garbinga Socialdemokratų partijos istorija, naryste Socialistų Internacionale, o savo vykdoma nomenklatūrine politika pamins socialdemokratinę ideologiją, jos vertybes ir principus.

Išreikšdamas ir savo partiečių, gyvenančių užsienyje nuomonę, manau, kad Socialdemokratų sąjungos bendradarbiavimas su Socialdemokratų partija būtų eventualiai įmanomas federaciniu pagrindu, prieš tai LSDP atsiskyrus nuo LDDP, tai yra joms vėl tapus savistoviomis politinėmis organizacijomis. Tik savo praktiniais veiksmais ideologijai ištikimi LSDP nariai galėtų patvirtinti, kad visuomenės solidarumo, socialinio teisingumo ir kiti socialdemokratiniai principai jiems nėra vien tuščios deklaracijos.

Gerbdamas išeivijos bičiulių ilgametę socialdemokratinę patirtį, sutinku, kad kai kurie buvę LSDP lyderiai tokiu būdu turėtų progą prisidėti prie savo laiku padarytos istorinės klaidos – LSDP ir LDDP susijungimo – atitaisymo.

 

 

 
     
  Atgal į naujienų puslapį  
     
© 2004 Lietuvos socialdemokratų sąjunga
  Lietuvos socialdemokratų sąjungos būstinė Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2122157, el. paštas: info@lsds.lt